Verktøy og utstyr for høyspent

EB Elektro leverer et stort sortiment av verktøy og utstyr for strekking av kabel eller linje. I tillegg kan vi bistå med maskiner for bygging av jernbane.

Sortimentet dekker også maskiner og utstyr for bygging av kjøreledning og vedlikehold av jernbane-installasjoner.

Viktig stikkord er strekkemaskiner, vinsjer, tau og arbeidsplattformer.
.

 

Maskiner og utstyr for strekking av kabel og line

EB Elektro AS leverer et stort utvalg av utstyr og verktøy for strekking av kabel eller linjer. Vi samarbeider med Tesmec fra Italia og leverer maskiner og utstyr av høy kvalitet og med lang erfaring fra bransjen. Vi kan levere alt fra små enkle vinsjer til store avanserte maskiner med meget høy kapasitet, i tillegg har vi et bredt utvalg av blokker, aluminiums stiger, arbeidsplattformer etc.

 • Vinsjer for strekking av kabel eller linje
 • Brems og kombimaskiner for strekking og bremsing
 • Spesialmaskiner for strekking med helikopter
 • Spesialmaskin for line bytte
 • Trommelbukker eller trommelvogn
 • Trinser / Blokker
 • Tau, ståltau og wire til strekking av kabel eller line
 • Aluminiums stiger og linjevogner

Tesmec har som en av de første i verden utviklet en helelektrisk oppladbar vinsj for strekking av kabel. Vinsjen PE1250 er en 50kN vinsj med kapasitet på ca. 7000m kabel på en ladning.

Maskiner og utstyr er produsert i Italia og er sertifisert i henhold til alle relevante standarder.

For pålitelig og sikker skarptesting av relévern i distribusjonsnett under alle driftsforhold

 • Fullskalateste og verifisere forskriftskravene (1, 3 og 5 kΩ).
 • Finjustere innstillinger i relevern (utløse-sektor, målefeil i strømtrafo, U0 og I0).
 • Kontrollere at jordspole og parallell-resistans fungerer, samt sjekke selektivitet mellom effektbrytere på samme radial.
 • Avdekke effektbrytere som ikke fungerer som de skal.
 • Simulere intermitterende jordfeil.
 • Simulere stående jordfeil (20 og 40 kΩ).

Historisk er skarptesting blitt utført med direkte jording av en fase. Denne typen testing påkjenner nettet med full jordstrøm i feilstedet og 100% U0-spenning – noe som kan forårsake farlige topolte jordfeil. EB Handy har innebygde resistanser som reduserer størrelsen på jordfeilstrøm og U0-spenningen når de er innkoblet i kretsen. Kort fortalt; den minimerer risikoen assosiert med denne typen testing.

I spolejordet nett vil asymmetri vise seg i form av en U0-spenning. Denne U0-spenningen stiger når spolen kjøres mot resonans. En stor økning indikerer en større asymmetri i nettet, derfor bør alle tre faser skarptestes for å avsløre eventuelle sympatiutløsninger i vern på andre avganger. Tradisjonell testing direkte på vernet avslører ikke denne typen feil. EB Handy kan skarpteste alle tre faser helt avbruddsfritt og sikkert.