Vaisala ønsker at EB Elektro skal fronte deres innovative produkter rettet mot krafttransformatorer.

Vaisala har røtter tilbake til 1936 da de solgte de første radiosondene til MIT. I dag er Vaisala en global leder innen vær-, miljø-, og industrielle målinger. Hovedkontoret ligger i Vantaa, i Finland, deres oppdrag er «Observasjoner for en bedre verden«. 

Vaisala

Vaisala MHT410 fuktighets-,hydrogen- og temperaturtransmitter gir pålitelig online overvåking av isolasjonsolje i krafttransformatorer.

 • Måler fuktighet og hydrogen direkte i transformatorolje
 • Kompatibel med mineralolje, naturlig esterolje, syntetisk esterolje og silikonolje
 • Enkel å installere, og vedlikeholdsfri drift
 • Gir tidlig varsling om potensielle transformatorfeil
 • Unik probedesign muliggør direkte måling i olje
 • 5 års standard garanti
 • Robust design som gir pålitelig drift og ingen falske alarmer
 • Ingen kryssfølsomhet for andre gasser
 • Indigo520-kompatibel, med enkel tilgang til måledata

 

Vaisala

Vaisala OPT100 Optimus DGA monitorering er den riktige løsningen for å beskytte kritiske transformatorer i tøffe miljøer. Eliminerer falske alarmer og gir deg de beste langtidsstabile målingene av alle feilgasser.

 • Vedlikeholdsfri drift uten forbruksmateriell
 • Intuitiv brukeropplevelse
 • Smarte analyseverktøy
 • Oljeprøvetaking utføres etter vakuumgassprinsippet
 • Langsiktig målestabilitet gjennom autokalibrering og IR-referansemåling
 • Totalt gasstrykk oppdager luftlekkasjer uten oksygensensorer
 • Robust mekanik og enkel installasjon
 • Produsert i Vaisalas «Clean-room»

 

Vaisala

Vaisala Multiparameter Transmitter DPT145 for SF6 gass er en unik innovasjon som muliggjør online måling av duggpunkt, trykk og temperatur. Den beregner fire andre verdier, inkludert SF6-tetthet. DPT145 er spesielt godt egnet for integrering i OEM-systemer.

 

 • Senderen tilbyr online måling av syv SF6 parametere i en enhet
 • Målte parametre: duggpunkt, trykk, temperatur
 • Beregnede parametre: SF6-tetthet, normalisert trykk, duggpunkt i atmosfærisk trykk, ppm
 • Mer pålitelig vurdering av tilstanden til SF6-isolasjon på grunn av online måling
 • Digital utgang: RS-485 med Modbus
 • Flere år langt kalibreringsintervall

Vaisala

Vaisala HUMICAP håndholdt fuktighetsmåler for olje MM70 muliggjør pålitelig deteksjon av fuktighet i olje. Sonden kan føres direkte inn i prosessrøret gjennom en kuleventil uten å tappe oljen i systemet.

 • Måling uavhengig av olje type, alder og temperatur
 • «In-line» prosesskontroll igjennom kuleventil, ikke nødvendig å tappe oljen
 • Robust og pålitelig konstruksjon, og det medfølger sertifikat på sporbar kalibrering
 • Utmerket trykk og temperaturtoleranse
 • Data kan logges og overføres til en PC
 • Velprøvd Vaisala HUMICAP sensor – Mer enn 15 års bruk i oljeapplikasjoner
 • Kompatibel med Vaisalas faste olje fuktighetsinstrumenter
 • Ingen referanseolje nødvendig for rekalibrering

 

Vaisala

Vaisala Indigo520 transmitter er en robust sender i industrikvalitet. Den har plass til 1 eller 2 Vaisala Indigo-kompatible prober for fuktighet, temperatur,
duggpunkt, karbondioksid, hydrogenperoksid og fuktighet i oljemålinger. Transmitteren kan måle barometertrykket med en tilleggsmodul.

 • Universalsender for Vaisala Indigo-kompatible prober
 • Støtter 2 avtakbare prober samtidig
 • IP66 og NEMA 4 klassifisert kapsling
 • 4 konfigurerbare galvanisk isolerte analoge utganger, samt 2 releer
 • Ethernet-tilkobling med web grensesnitt for ekstern tilgang
 • Viser sanntids målinger og overfører dem videre igjennom analoge signaler, releer, Modbus, TCP/IP protokoll

 

Vaisala holder jevnelig webinarer om forskjellige emner som kan være av interesse å sjekke ut, følg med på nettsiden deres for å se om det er et aktuelt tema dere burde få med dere!

Ta kontakt med Simen Andreassen hos EB Elektro for mer informasjon!