Transmisjonsnett og regionalnett kommer fra EB Elektro i komplette leveranser eller som komponenter. Vi har mange samarbeidspartnere blant produsenter av linjemateriell i Europa. Derfor kan EB Elektro levere transmisjonsnett og regionalnett med ulike spesifikasjoner på helhet og enkeltkomponenter, enten det gjelder utforming/design, funksjon eller leveransehastighet. 

 

Linjemateriell fra én leverandør

Linjemateriell til transmisjonsnett og regionalnett er et hovedområde for EB Elektro. Fra oss får du alt på ett sted til prosjektene.

Det inkluderer innsyn i muligheter og idéer tidlig i prosjektfasen, hjelp til å spesifisere linjeprosjektet, leveranser til avtalt tid og budsjett og all dokumentasjon.

Vår erfaring er at alle involverte i prosjektet verdsetter å ha én leverandør av komplette linjer.

Entreprenører kan selv gjøre innkjøp fra produsentleddet. Entreprenørene erfarer imidlertid nytten i selv å fokusere på effektivitet i anleggsfasen som er deres kjerneområde og la oss håndtere leveransene som er vårt kjerneområde.

Også for rådgivende ingeniører blir arbeidet enklere i prosjekteringsfasen. Netteieren setter også pris på å kunne henvende seg til ett kontaktpunkt i forhold til nettet enten det gjelder drift og reservedeler gjennom mange, mange år.

 

Stort leverandørnettverk for linjemateriell

EB Elektro har etablert et nettverk med faste, gode leverandører av linjemateriell. Linjemateriell-leverandørene leverer kvalitetsprodukter av gode materialer til rett tid.

Selv om transmisjonsett og regionalnett har en gitt funksjon, kan oppbyggingen variere.