Transmisjons- og regionalnett • Transformatorstasjoner

Transformatorstasjoner for transmisjonsnett og regionalnett er et kjerneprodukt for EB Elektro. Ved å bli involvert tidlig i prosjektene kan vi hjelpe deg med å finne den beste tekniske, økonomiske og kvalitetsmessige løsningen gjennom anleggets levetid. 

Transformatorstasjoner for det norske markedet

EB Elektro har et bredt sortiment av produkter for bygging av transformatorstasjoner. Trafostasjon-sortimentet ble utvidet gjennom fusjon med Necks Electric i 2018. Gjennom dette er vi blitt en mer komplett leverandør av transformatorstasjoner til det norske markedet. Vi har utvidet produktutvalget med flere nyheter og utvider fortløpende videre.

 

Trafostasjon-konstruksjoner og elementer

Vi samarbeider med flere forskjellige produsenter om stålkonstruksjoner og elementer til bygging av trafostasjoner. Dette inkluderer innstrekkstativ, braketter, samleskinnestativer etc.

Blant annet kan EB Elektro levere produkter som er produsert av vårt søsterselskap Necks IMP i Polen. Gjennom vårt gode samarbeid med forskjellige produsenter får du som kunde stor fleksibilitet vedrørende leveringstider og leveransekapasitet.

Vi kan levere både sveisede og boltede stålkonstruksjoner.

 

Design og beregning

Gjennom samarbeid med konsulenter kan EB Elektro tilby komplette løsninger inkludert design og beregninger av transformatorstasjoner.

 

Støtteisolatorer for transformatorstasjoner

EB Elektro har i lang tid forsynt transformatorstasjoner med støtteisolatorer av porselen eller kompositt. Begge alternativer inngår i produktporteføljen vår som er basert på velkjente kvalitetsprodusenter.

 

Krafttrafoer, spesialtrafoer og distribusjonstrafoer fra Koncar

EB Elektro leverer høykvalitetstransformatorer fra Koncar D&ST i Kroatia. Koncar produserer 3-fase, oljeisolerte krafttransformatorer opp til 120 MVA for høyeste systemspenning 170 kV.

Transformatorene er beregnet for utendørs bruk og for varierende klimaforhold. De er produsert og testet i henhold til IEC 60076. Alle transformatorer kan lastes i henhold til IEC 60354.

 

Fakta om transformatorutvalget inkludert reservedeler

 • Oljeisolerte krafttransformatorer, effekter 2,5-120 MVA og systemspenning opp til 170kV med lastkoblere type OLTC eller omkoblere type OCTC
 • Oljeisolerte distribusjonstransformatorer, effekter opp til 8 MVA og 36kV
 • Tørrisolerte transformatorer, effekter opp til 5 MVA og 36kV
 • Spesialtransformatorer:
  – Nullpunktstransformatorer
  – Likerettertransformatorer
  – Jernbanetransformatorer
  – Transformatorer for metallurgisk smelteovner – Transformatorer og nettstasjoner for gruvedrift
 • Reaktorer for metallurgiske anlegg, likeretter utstyr, kort slutnings- og feilstrømsbegrensning
 • Service og reparasjoner av alle typer transformatorer og reaktorer
 • Alle typer reservedeler for transformatorer

 

Krafttrafoer, spesialtrafoer og distribusjonstrafoer fra Koncar

EB Elektro leverer høykvalitetstransformatorer fra Koncar D&ST i Kroatia. Koncar produserer 3-fase, oljeisolerte krafttransformatorer opp til 120 MVA for høyeste systemspenning 170 kV.

Spenningsregulering under drift utføres ved hjelp av en OLT (On Load Tap Changer) elleren OT (Off Circuit Tap Changer) som brukes i strømløs tilstand.

Transformatorene er beregnet for utendørs bruk og for varierende klimaforhold. De er produsert og testet i henhold til IEC 60076. Alle transformatorer kan lastes i henhold til IEC 60354.

 

Fakta om transformatorutvalget inkludert reservedeler

 • Oljeisolerte krafttransformatorer, effekter 2,5-120 MVA og systemspenning opp til 170kV med lastkoblere type OLTC eller omkoblere type OCTC
 • Oljeisolerte distribusjonstransformatorer, effekter opp til 8 MVA og 36kV
 • Tørrisolerte transformatorer, effekter opp til 5 MVA og 36kV
 • Spesialtransformatorer:
  – Nullpunktstransformatorer
  – Likerettertransformatorer
  – Jernbanetransformatorer
  – Transformatorer for metallurgisk smelteovner – Transformatorer og nettstasjoner for gruvedrift
 • Reaktorer for metallurgiske anlegg, likeretter utstyr, kort slutnings- og feilstrømsbegrensning
 • Service og reparasjoner av alle typer transformatorer og reaktorer
 • Alle typer reservedeler for transformatorer

 

Skillebrytere, effektbrytere, driftsanordninger og jordbrytere

EB Elektro AS leverer utendørs høyspent brytere av eget design, samt igjennom samarbeidspartnere.
Leveres enten med motor eller håndbetjening, med eller uten jordbrytere.

 • Vertikale skillebryter med spenningsnivå opp til 420 kV / 4.000 A
 • Horisontale skillebryter med spenningsnivå opp til 145 kV / 3.150 A
 • Pantograf skillebryter med spenningsnivå opp til 420 kV / 3.150 A
 • Lastskillebryter med spenningsnivå opp til 245 kV / 3.000 A
 • Jordbryter med spenningsnivå opp til 420 kV
 • Distribusjonsskillebryter med spenningsnivå opp til 36 kV / 1.250 A
 • Effektbryter med spenningsnivå opp til 24 kV / 630A
 • Motor- eller håndbetjening

Skillebryter Mark 40 har vertikal brytning med to faste og en roterende isolatorsøyle per pol, den er utstyrt med høytrykks punktkontakter med sølvinnlegg. Bryterknivens unike konstruksjon befrir kontaktene for is- og korrosjonsbelegg ved inn- og utkobling. Det kan påmonteres jordbryter på en eller begge sider av bryteren.

145 – 420kV / 2.000 – 4.000 A / 50 kA (1 sek)

 

 

Skillebryter ONIII har en horisontal, modulær oppbygging. Konstruksjonen tilfredsstiller kravene for de hardeste værforhold og bygger på tidligere bryter konstruksjoner som har vist sin kvalitet gjennom mange år med vedlikeholdsfri drift. Bryteren har innkapslede høytrykks punktkontakter som beskyttes mot vær og vind. Bryterknivens manøverbevegelse gjør at is- og korrosjonsbelegg fjernes fra kontaktene. Det kan påmonteres jordbryter på en eller begge sider av bryteren.

72,5 – 145 kV / 1.600 – 3.150 A / 50 kA (1 sek)

Skillebryter ONIIIs er en kompakt skillebryter som kan påmonteres jordbryter på en, eller begge sider. Kan leveres med både porselen og kompositt isolatorer.

24 – 36 kV / 800 – 2.000 A / 40 kA (1 sek)

Skillebryter TMX med TECO-rupter vakuumkammer har vertikal brytning. TECO-Rupter vakuumbryter har industriledende yteevne med overlegne verdier sammenlignet med andre lastbryteteknologier. TECO-Rupter har lengre serviceintervaller og større bryterkapasitet, avhengig av type TECO-Rupter og spenningsnivå så kan den bryte strømmer opp til 3.000 A med effektfaktor >70%. I sammenhenger hvor det er et problem med kapasitive linje strømmer eller induktive magnetiseringsstrømmer vil TECO-Rupter kunne håndtere slike strømmer opp til 100 A med en effektfaktor på <20%.

12 – 245 kV / 600 – 3.000 A / <75 kA (1 sek)

 

Pantograf skillebryter type TPF er opprinelig en Sprecher & Schuh AG design og har vært produsert i Norge siden 1963. EB’s videreutvikling omfatter blant annet bevegelige kontaktoverganger med forsølvede kobberbussinger. De forsølvede kobberbussingene fører til mindre korrosjon og lavere overgangsmotstand.

145 – 420 kV / 1.250 – 3.150 A / <50 kA (1 sek)

 

Jordbryter G60 kan brukes frittstående, i samleskinnejording fra 145 kV og oppover, eller påmonteres skillebrytere. Den er modulær og kan brukes på de fleste høyspent skillebrytere fra EB Elektro.

72,5 – 420 kV / 50 kA (1 sek)

Jorbryter UNIII er en singel-kolonne bryter med roterende kniv i vertikalplanet. Den er designet for bruk i utendørs anlegg, kontaktene er innkapslet for å beskytte kontaktpunktene mot vær og vind.

72,5 – 145 kV / 50 kA (1 sek)

Skillebryter KBE er en kompakt sikkebryter med store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår størrelse, kan utstyres med påmontert jordbryter, overspenningsavledere og sikringsholder. Er det plassbegrensninger, eller man av andre grunner ønsker et minimalt design så bør denne skillebryteren vurderes.

12 – 36 kV / 400 – 2.000 A / <20 kA (3 sek)

Distribusjonsskillebryter MB88 er en videreutvikling av den velprøvde LB/TB og MB serien. Oppbygningen er basert på ekstrudert sjøvannsbestandig aluminium, kontaktsystemet er bygget opp rundt stangmateriale og består av to bøyler utført med fjørende spesialkobber som gir lav overgangsmotstand med vedvarende høyt kontakttrykk. Ved innkobling glir de kryssende kontaktflatene mot hverandre, noe som gir en pålitelig selvrensende kontaktflate med isbrytende egenskaper. Modulære faser gjør bryteren meget fleksibel med hensyn til maste- og faseavstand og er tilpasset alle traverser som er utført i henhold til tekniske anbefalinger for bygging av tremastlinjer 12-36 kV.

12 – 36 kV / 850 – 1.250 A / 16 kA (1 sek)

 

GVR effektbryter er en innovativ effektbryter som innfrir kravene og forventningene til funksjonalitet i «smarte nett». Effektbryteren er utviklet for det skandinaviske klimaet og leveres med VISIONr relévern som er tilpasset spolejordete distribusjonsnett og nordisk klima helt ned til -40°C. Bryteren består av en helstøpt aluminiumstank og gjennomgående bruk av helstøpte deler som bidrar til en lettere bryter, noe som er fordelaktig med tanke på transport og montasje. GVR kan monteres i alle typer stolper, kiosker og stasjoner utendørs, eller innendørs. GVR benytter en vakuumbryter som betyr at man unngår problematikken med SF6 gass. Vakuumbryteren drives av en patentert monospoleaktuator som bidrar til utløsetid på ca. 0,15 sekunder, det at bryteren er så kjapp gjør at den er spesielt godt egnet for bruk på lange radialer hvor man ønsker flere effektbrytere for å kunne seksjonere nettet og opprettholde selektivitet.

12 – 24 kV / 630 A / 12,5 kA (1 sek)

 

Skillebrytere, driftsanordninger og jordbrytere

EB Elektro AS leverer innendørs høyspent skillebrytere i samarbeid med IVEP a.s fra Brno i Tsjekkia. Leveres enten med motor eller håndbetjening, med eller uten jordbrytere.

 • Skillebryter med spenningsnivå opp til 72,5 kV / 8.000 A
 • Høystrømsbryter med spenningsnivå opp til 12 kV / 160.000 A
 • Generatorbryter med spenningsnivå opp til 36 kV / 12.000 A (tidsbegrenset overlast 16.000 A)
 • Lastbryter med spenningsnivå opp til 25 kV / 2.000 A
 • Jordbryter med spenningsnivå opp til 72,5 kV
 • Motor- eller håndbetjening
 • Bryterne er veldig modifiserbare, ta kontakt om dere har en utfordring vi kan hjelpe med!

 

Skillebryter Høyspent QAKSkillebryter QAK er en kompakt bryter med store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter og bidrar til et enda mer kompakt design. Kan påmonteres jordbryter.

1 – 72,5 kV / 100 – 8.000 A / 16 – 120 kA (3 sek)

 

 

 

Indoor disconnectors QAK HD innendørs skillebryterSkillebryter QAK HD, hvor HD står for «Heavy duty» er ment å brukes der kravene til strømbelastning er ekstremt høye, for eksempel i smelteverk og elektrolyseanlegg. Bryteren er basert på et modulært system og kan på den måten bygges opp for å takle ønsket belastning.

 

0,01 – 12 kV / 8.000 – 160.000 A / 63 – 160 kA (3 sek)

 

 

Generatorbryter QAS er en kompakt bryter designet for bruk i generator kretser, utviklet for å takle høye strømmer og ekstreme kortslutningsstrømmer.

12 – 36 kV / <12.000 A (tidsbegrenset overlast opp til
16.000 A) / 150 – 190 kA (3 sek)

 

 

 

Skillebrytere innendørs høyspentChange-over bryter PQAK brukes for å svitsje om kretser
og kan leveres etter kundes ønske hva angår svitsjearrangement.
Bryteren kan også utstyres med integrert
jordbryter.

1 – 52 kV / 100 – 4.000 A / <80 kA

 

 

QDS SwitchLast skillebryter QDS kan bryte last strømmer opp til 630 A avhengig av situasjonsbeskrivelse. Bryteren har store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter og bidrar til et enda mer kompakt design. Bryteren kan påmonteres sikringsholder og jordbryter.

1 – 25 kV /100 – 2.000 A / 16 – 40 kA (3 sek)

 

 

Earthing switches QZ Ivep jordbrytereJordbryter QZ er en kompakt jordbryter med store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår
fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter og bidrar til et enda mer kompakt design.

1 – 72,5 kV / 16 – 120 kA (3 sek)

 

 

 

QZR jordbryter earthing switchJordbryter QZR er designet for å kunne legge inn mot store kortslutninger, dette oppnås ved fjærbelastede kontakter som skaper momentan innleggelse av jordbryteren.

1 – 25 kV / 16 – 100 kA (3 sek)

 

 

Standard klemmer, Bi-metalliske klemmer, kobber klemmer og spesial klemmer

EB Elektro AS leverer stasjonsklemmer i samarbeid med SubCon som er en av verdens ledende produsenter av koblingsklemmer for høyspent. I samarbeid med SubCon bistår vi med analyse og spesifisering av egnede klemmer i henhold til den aktuelle kravspesifikasjonen, det kan også utføres elektriske og mekaniske tester. Flere typer av stasjonsklemmene lagerføres i Sverige, der kan vi bearbeide klemmene til ønsket dimensjon for raskest mulig leveransetid.

Klemmer i forskjellige utforminger:

 • Klemme til rør og linje
 • Klemme for rørholder med montasje på støtteisolator
 • Klemme til linje med montasje på plate
 • Klemme til duplekslinje med montasje på plate
 • Bimetalliske klemmer av forskjellige slag
 • Fleksibel rørholder
 • AUS-klemme

 

Strømtransformatorer, spenningstransformatorer og instrumenttransformatorer for spesialbruk

EB Elektro AS leverer instrumenttrafoer fra flere anerkjente samarbeidspartnere, deriblant Zelisko, Ritz og Koncar. Vi kan levere for alle spenningsnivåer i Norge, spesifikasjoner varierer ut ifra type isolasjon, vi kan også levere spesial tilpassede instrumenttransformatorer for bruk i test laboratorier og lignende.

 • Tørrisolerte strømtrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 72,5 kV / 5.000 A
 • Tørrisolerte spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 72,5 kV
 • Oljeisolerte strømtrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV / 6.000 A
 • Oljeisolerte spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV
 • Oljeisolerte kapasitive spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV
 • Oljeisolerte kombinert strøm- og spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV / 6.000 A
 • SF6 isolerte strømtrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV / 6.000 A
 • SF6 isolerte spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV
 • SF6 isolerte kombinert strøm- og spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV / 6.000 A
 • Lavspent strøm- og spenningstransformatorer
 • Koblingskondensatorer og kapasitive spenningsdelere for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV

Tørrisolerte strøm- og spenningstransformatorer for inne- og utendørs bruk, kan også fås i metall kapsling, eller på monterbare for gjennomføringer. I dette segmentet kan vi levere et stort utvalg måletrafoer; Koncar måletrafoer opptil 36 kV, Zelisko måletrafoer opptil 52 kV og Ritz måletrafoer opptil 72 kV.
<72,5 kV / <5.000 A / <100/250 kA

Oljeisolerte strøm- og spenningstransformatorer for inne- og utendørs bruk. Vi leverer oljeisolerte instrumenttransformatorer i samarbeid med Koncar, deres spekter av oljeisolerte måletrafoer dekker alle mellom- og høyspent nivåer. De kan også levere kombinerte strøm- og spenningstrafoer, samt kapasitive spenningstrafoer. Koncar har mer enn 65 års erfaring med levering av disse produktene og leverer til hele verden.
<420 kV / <6.000 A / <100/250 kA

SF6 isolerte strøm- og spenningstransformatorer for inne- og utendørs bruk. Vi leverer SF6 isolerte instrumenttransformatorer i samarbeid med Koncar, kan også leveres i kombinerte strøm- og spenningstrafoer. De bygger på samme prinsipper som de oljeisolerte instrumenttrafoene.
72,5 – 420 kV / <6.000 A / <100/250 kA

Vi kan levere et stort utvalg av lavspent strøm- og spenningstrafoer, både for inne- og utendørs montasje, ta kontakt så hjelper vi deg med å finne riktig løsning.
Vi kan levere Koblingskondensatorer for høyfrekvent signaloverføring på høyspentlinjer, samt kapasitive spenningsdelere hvor formålet er å redusere spenningsnivået til en håndterlig størrelse for å kunne kontrollere og måle spenningskvaliteten i nettet. Begge produktløsninger leveres i samarbeid med Koncar.
72,5 – 420 kV

Trafogjennomføringer, veggjennomføringer og isolerte samleskinner

EB Elektro AS leverer gjennomføringer fra flere anerkjente samarbeidspartnere, vi leverer gjennomføringer for krafttransformatorer og distribusjonstransformatorer, samt veggjennomføringer og isolerte samleskinner.

 • Veggjennomføringer for inne- og utendørs bruk opp til 72,5 kV / 7.000 A
 • Isolerte samleskinner for inne- og utendørs bruk opp til 36 kV / 6.500 A
 • Porselensgjennomføringer for distribusjonstrafo lavspentside opp til 3 kV / 6.300 A
 • Porselensgjennomføringer for distribusjonstrafo høyspentside opp til 36 kV / 630 A
 • Porselensgjennomføringer for krafttransformator opp til 52 kV /12.500 A
 • Silikongjennomføringer for krafttransformator opp til 52 kV / 4.500 A

Veggjennomføringer i et stort utvalg av inne/inne, ute/ute eller inne/ute for bruk i vegger eller tak. Kommer i utgaver for veggtykkelse på enten 300 eller 500 mm. Gjennomføringene har som standard 31mm/kV krypstrømsvei som er tilpasset områder med høy forurensning, hvis det er ønskelig så kan gjennomføringene leveres med påmonterbare strømtrafoer.

<72,5 kV / <7.000 A

Isolerte samleskinner for inne- og utendørs bruk, spesielt designet for overføring av høye strømmer, og i situasjoner med begrenset plass, systemet har lav bøy-radius og et kompakt design.

<36 kV / <6.500 A

 

Porselensgjennomføringer for distribusjonstrafo i et stort utvalg hvor gjennomføringene også kan tilpasses kundes spesifikke behov. Kan fremskaffes med både nylon og porselens bunn som isolering på oljesiden. Egne typer for lav- og høyspent side.

Lavspent side: <3 kV / <6.300 A
Høyspent side: 12 – 36 kV / <630 A

 

Porselensgjennomføringer for krafttransformatorer, som kan tilpasses kundes spesifikke behov. Kommer i to utgaver hvor en er tilpasset høyere strømmer.

12 – 52 kV / 250 – 12.500 A

 

Silikongjennomføringer for krafttransformatorer, som kan tilpasses kundes spesifikke behov. Kan benyttes som erstatningsprodukt for eksisterende gjennomføringer som følger DIN/EN standarder.

12 – 52 kV / 250 – 4.500 A

Avledere, telleverk og lekkasjestrømsmålere

EB Elektro AS leverer overspenningsavledere fra flere anerkjente samarbeidspartnere, avlederne kan leveres med telleverk og lekkasjestrømsmåler.

 • Avledere for innendørs montasje på mellomspenningsnivå, klasse 1
 • Avledere for utendørs montasje på mellomspenningsnivå, klasse 1 og 2
 • Avledere for utendørs montasje på høyspentnivå, klasse 1 til 5 avhengig av type design, kan leveres i både porselen og silikon utførelse
 • Avledere for utendørs montasje på høyspentnivå tilpasset transmisjonslinjer, klasse 2 til 4 avhengig av type design
 • Likestrømsavledere for trikk og t-bane, kan leveres i både porselen og silikon utførelse
 • Overvåking av avledere i form av telleverk og lekkasjestrøm målere

Avledere for innendørs montasje på mellomspenningsnivå leveres i silikon design, innendørs avlederen er godt egnet for å beskytte transformatorer, brytere og kabel termineringer i trange områder, leveres med forskjellige tilkoblingsmuligheter både på linje og jordingssiden. Avleder kan leveres med ferdig påmontert silikon kabel for tilkobling til SF6 anlegg.

<52 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 1 (Line discharge class)

 

Avledere for utendørs montasje på mellomspenningsnivå leveres i silikon design, godt egnet for beskyttelse av transformatorer, brytere, kabel termineringer og linjer. Avleder leveres med forskjellige tilkoblingsmuligheter både på linje og jordingssiden.

<72 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 1 – 2 (Line discharge class)

 

Avledere på høyspentnivå I bade silikon og porselens design i mange forskjellige utførelser tilpasset installasjon på transformator stasjoner.

<400 kV / <20 kA (8/20 µs) / LDC 2 – 5 (Line discharge class)

 

Avledere på høyspentnivå i silikon design, spesielt tilpasset bruk i transmisjonslinjer, egner seg godt i områder med høy frekvens av lyn nedslag.

<400 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 2 – 4 (Line discharge class)

 

Likestrømsavledere i silikon og porselens design, spesielt utviklet for bruk i trikk- og t-bane for å beskyttelse av transformatorer, brytere, kabel termineringer, linjer og likeretteranlegg.

<4,2 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 4 (Line discharge class)

 

Overvåking av avledere ved hjelp av telleverk og lekkasje strøm målere som leveres i enten <30m mA eller <50 mA. Kan også leveres med signal kontakt. Overvåkings utstyret kan etter monteres på eksisterende avledere av alle typer både innen- og utendørs.

Min. telle strøm 100A (8/20 µs) / maks. 5 tellinger/sekund

Innhold kommer

Armaturer for line og OPGW

EB Elektro er distributør av komplette løsninger med komponenter fra våre samarbeidspartnere i fra Tyskland, Polen, Østerrike, Spania, Ungarn og Kroatia blant flere. Med disse har vi gjort leveranser opp til 24 kV for distribusjonsnett og opp til 420 kV for transmisjon- og regionalnett.

 • Armatur leveres til kraftlinjer og koblingsstasjoner i de fleste konfigurasjoner.
 • Armatur og tilbehør for OPGW.
 • Vibrasjonsdempere med komplett demperstudie tilbys for line og OPGW.
 • Fugleavvisere i flere varianter, kan leveres i kundespesifisert farge.
 • Høykvalitets glassisolatorer, leveres til Norge etter IEC. Spesial varianter leveres også.
 • Klemmer designet for bruk opp til 132kV (distribusjonsnett) og 420 kva (transmisjon- og regionalnett).

 

Isolatorer til distribusjonsnett, regional- og sentralnett og jernbane

EB Elektro AS leverer ett bredt spekter av isolatorer i porselen, glass og kompositt i samarbeid med flere produsenter.

 • Oppheng- og støtteisolatorer til distribusjonsnett 12-36kV
 • Oppheng- og støtteisolatorer til regional og sentralnett 52-420kV
 • Utligger- og plattformisolatorer til trikk og jernbane 0,6-36kV

 

Støtteisolatorer i kompositt benyttes hovedsakelig i stasjonsanlegg i distribusjonsnett, transmisjonsnett (regionalnett og sentralnett), jernbane, trikk og T-bane. Isolatorene kan leveres i alle spenningsnivåer fra 0,6 til 420kV med de fleste belastningsverdier. Kompositt Isolatorene kan leveres med alle typer topp-, og bunnflenser. Standardisert farge er grå, men kan produseres i andre farger. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 0,6kV – 420kV

Støtteisolatorer i porselen benyttes hovedsakelig i stasjonsanlegg i distribusjonsnett, transmisjonsnett (regionalnett og sentralnett), jernbane, trikk og T-bane. Isolatorene kan leveres i alle spenningsnivåer fra 12 til 420kV med de fleste belastningsverdier. Porselensisolatorene kan leveres med alle typer topp-, og bunnflenser. Standardiserte farger er grå og brun. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 12kV – 420kV

Opphengs isolator produsert i kompositt benyttes hovedsakelig i oppheng av linjer både i distribusjons og transmisjonsnettet. (regionalnett og sentralnett). Det kan også benyttes på utendørs stasjonsanlegg. Isolatorene kan produseres etter de fleste belastningsverdier og elektriske spesifikasjoner som behøves. Sammen med opphengs materiell kan isolatorene leveres i alle slags konfigurasjoner. Isolatorene kan leveres med de fleste topp og bunnflenser. Standard farge er grå. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 12kV – 420kV

Opphengs isolator produsert i glass benyttes hovedsakelig i kjeder for oppheng av line. Glassisolatorene leveres enkeltvis og settes sammen korrekt antall skåler for å håndtere spenningen som er på linjen isolatorene benyttes.
Glassisolatorene kan leveres med forskjellige mekaniske styrker fra 40kN til 400kN. Spenningsnivået møtes ved forskjellig antall skåler. Glassisolatorene kan også leveres med ett ytre silikonlag som gjør isolatorene mer holdbare i forurensede miljøer. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 12kV – 420kV

Utliggerisolatorer for Jernbane i kompositt benyttes i all hovedsak på bane. Isolatorene leveres i forskjellige utforminger om det skal være rør/rør, rør/øye eller øye/øye. Isolatorene er produsert slik at de kan monteres på rør i forskjellige dimensjoner fra Ø42 til Ø70. Standard farge på isolatorene er grå og isolatorene produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 17,5kV – 36kV

Støtteisolator for jernbane i kompositt benyttes hovedsakelig på stasjonsanlegg eller på linjene til jernbanen. Isolatorene kan leveres i alle spenningsnivåer fra 0,6 til 52kV med de fleste belastningsverdier. Kompositt Isolatorene kan leveres med alle typer topp-, og bunnflenser. Standardisert farge er grå, men kan produseres i andre farger. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 0,6kV – 52kV

 

Line av sertifisert kvalitet

EB Elektro leverer line fra flere samarbeidspartnere og har derfor tilgang på stor kapasitet. Våre faste produsenter er sertifisert i henhold til ISO9001, ISO14001, ISO 45001.

 • Line produseres i.h.t EN50182, AL59 i.h.t SS 4240814 og stål wire etter NS 1530/1531
 • Line vil ved ønske leveres innfettet, med avtalt «case», i.h.t EN50182
 • Alternativt med mattet overflate eller farget.
 • Spesialkonstruksjoner kan leveres ved ønske.
 • OPGW leveres i de fleste ønskede design fra vår Europeiske produsent.
 • ADSS
 • OPPC Optical phase conductor, brukes i nett med 36 to 245 kV
 • Det kan også tilbys rammeavtale.

 

Teknisk informasjon line og OPGW

Copperweld: Copper clad steel, Kobberkledd stål som brukes til jording.
FE: Stål wire, Brukes som topp-line og til bardunering.
ASC: Aluminium Stranded Conductors, Al line for lav og middels spenning, med små spenn.
AASC: Aluminium Alloy Stranded Conductors. Aluminiumslegering for spenn større enn ovenfor.
ACSR: Aluminium Conductors Steel Reinforced. Stål forsterket for bruk i store spenn.
AACSR: Aluminium Alloy Conductors Steel Reinforced, Aluminium Legering Ledere Stål Forsterket for bruk i nettverk med høyspenning, og med store spenn. Brukes sjelden.
OPGW: Optical ground wire, utstrakt bruk som jordline og Toppline hvor det er ønske om gjennomgående jord.
OPPC: Optical phase conductor, brukes som en alternativ telekommunikasjonsløsning når det ikke finnes noen eksisterende jordledning, noe som betyr at optisk jordledning (OPGW) ikke er et alternativ. Konstruksjonen ligner konvensjonell OPGW, men er designet for å simulere de mekaniske og elektriske egenskapene til faseledningen den erstatter. Det kreves derfor spesialtilpassede skjøtebokser og isolatorer.
ADSS: All-Dielectric Self-Supporting, kabel er ideell for installasjon i distribusjons- og overføringsmiljøer, selv når det er behov for live-line installasjoner. Som navnet antyder, er det ingen støtte eller bærende-ledning som kreves, så installasjon oppnås i en operasjon