Telemark Nett bruker Safegrid Intelligent Grid System til å få full innsikt i den daglige driften på en utsatt avgang i deres strømnett. Vi la før sommeren ut en sak om at Telemark Nett hadde installert de første Safegrid sensorene i Norge for testing. Testingen har vært vellykket, og i løpet av oktober blir resten av de nødvendige sensorene installert for at systemet skal fungere optimalt.

Det koster med feil

Utfordringer og kostnader ved feillokalisering, isolering og identifisering i strømnettet er store. Det vanligste er å starte med de bryterne man har fjernstyring på for å isolere feilen mest mulig. Videre sender man ut montører for å videre isolere feilen med manuelle skillebrytere i strømnettet. Denne prosessen tar tid, og det utsetter nettet for prøvekoblinger mot en stående feil. Dette kan i verste tilfelle føre til svikt i andre komponenter, eller svekkelse av disse som kan lede til fremtidige feil. Også står man jo gjerne uansett igjen til slutt etter å ha isolert feilen etter beste evne, med en lang strekning som må gås opp før man finner eksakt feillokasjon. I mellomtiden løper timekostnadene, KILE kostnadene, og kundene blir misfornøyde. Noen feil sliter man også med å i det hele tatt finne da det er intermitterende jordfeil som kommer og går.

Enkelt og greit

Safegrid Intelligent Grid System lokaliserer disse kritiske feilene med en nøyaktighet på under 100m. Dette gjelder også for høyohmige jordfeil! Man kan da seksjonere nettet riktig på første forsøk uten å påføre unødvendige prøvekoblinger og påkjenningene disse fører til. Montørene kan sendes direkte ut til omtrentlig riktig område. Dette er noe de sikkert setter pris på når det er en meter med snø tett sludd og bekmørkt. Kort fortalt så får man muligheten til å lokalisere, isolere og identifisere feil i nettet mye kjappere!

Reduserer mengden fremtidige feil

Man får også muligheten til å bevege seg over mot et preventivt vedlikehold. Komponenter i nettet som er i ferd med å feile avgir PD (Partial Discharge / Partielle Utladninger). Dette generer videre transienter i nettet, og disse transientene blir fanget opp av Safegrid Intelligent Grid System. I det visuelle GIS baserte brukergrensesnittet vil dette vises som et varmekart hvor områder med stor og vedvarende PD aktivitet får en rød farge. Dette gir nettselskapet mulighet til å sende ut montører for å lokalisere den defekte komponenten og bytte den ut før det kan utvikle seg til en kritisk feil. Et eksempel på dette kan leses på Safegrid sin hjemmeside. Her fortelles det om en av deres amerikanske kunder som ble varslet om høy PD aktivitet i et område. Montører ble sendt ut og inspiserte komponentene i en mast ved hjelp av et akustisk kamera. masten lå midt i varmekartet og de oppdaget raskt at det var en avleder som avga PD. Avlederen ble byttet ut og PD aktiviteten forsvant. Analyse av avlederen som ble tatt ned avslørte at den var i ferd med å feile innvendig ved at isolasjonsmediet ble brutt ned.

Telemark Nett bruker Safegrid

Telemark Nett bruker Safegrid, og vi kommer tilbake med oppdateringer på deres opplevelser med systemet. Energiteknikk publisere en artikkel om Safegrid i neste utgave av Energiteknikk, så følg med der!

EB Elektro ved Jan Remi Nilsen og representant fra Safegrid deltar på Nettverksuken til REN i slutten av november. Vi gleder oss til å vise hvordan systemet fungerer, kom innom EB Elektro sin stand!