Teknisk konferanse avholdes 27-28. oktober i regi av REN, og EB Elektro er selvfølgelig tilstede!
Kom innom vår stand og hør mer om blant annet skarptesthengeren og de elektriske vinsjene våre.

Kontaktdata Nils Østnes i EB Elektro

Kontaktdata Jan Remi Nilsen i EB Elektro

Nils Østnes, som er daglig leder, samt Jan Remi Nilsen, som jobber mot jernbanedistribusjonregional- og sentralnettet  være til stede og svare på det som måtte være av spørsmål!