Samfunnsansvar og bærekraft

EB Elektro AS følger Addtech sin til enhver tids gjeldende målsetninger for en bærekraftig utvikling og etiske retningslinjer.

For EB Elektro betyr bærekraft et langsiktig ansvar for en bærekraftig utvikling av sosial, miljømessig og økonomisk verdiskaping. Vårt mål er å kombinere konsernets operasjonelle suksesser med en positiv utvikling innen bærekraft.

Vi jobber for å styrke koblingen mellom vårt bærekraftsarbeid og FNs globale bærekraftsmål

Vi skal være en bærekraftig organisasjon, med en bærekraftig verdikjede som tilbyr bærekraftige produkter og tjenester til våre kunder.

Bærekraftsrapport for konsernet er inkludert som en del av Addtech årsrapport, som blir publisert i juli hvert år.

 

Økonomisk styrke

Økonomisk styrke er en hjørnesten for å kunne investere i holdbar utvikling og EB Elektro arbeider dedikert for å forsikre om at vi er både konkurransedyktige og kostnadseffektive.

 

Sosialt ansvar

En forutsetning for EB Elektro holdbare utvikling er at vi ser alle de menneskene som virksomheten påvirker. Dette inkluderer våre kunder, leverandører, medarbeidere, samarbeidspartnere og samfunnet vi jobber i. Addtech Code of Conduct fungerer som et kompas for være medarbeidere og våre leverandører oppfordres til å jobbe i linje med denne.

 

Whistleblower

EB Elektro vil stå for transparent forretningsklima og høy forretningsmoral. På varslingstjeneste kan hvem som helst rapportere uregelmessigheter mot våre verdier og atferdskodeks. Vi bruker den eksterne partneren Whistle B. for å sikre anonymitet bed bruk av varslingsfunksjonen. Denne lenken tar deg til EB Elektros eksterne varslingsside som så sender varselet til vår eksterne partner. På siden finner du også ytterligere informasjon og kan velge språkversjon.

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven på­legger mange norske virksomheter å gjennomføre aktsomhets­vurderinger i forhold til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Her finner du EB Elektros åpenhetsrapport som publiseres årlig.

 

Miljømessig utvikling

EB Elektro arbeider kontinuerlig for en positiv utvikling.
EB Elektro skal bidra med produkter som sikrer en grønn infrastruktur for distribusjon av energi.

EB Elektro sertifikat ISO 14001