Regionalnettsdagene avholdes 08-10. desember i regi av REN, og EB Elektro er selvfølgelig tilstede!
Ta kontakt for informasjon om våre produkter, blant annet krafttransformatorer og de elektriske vinsjene våre.

Kontaktdata Nils Østnes i EB Elektro

Kontaktdata Simen Andreassen i EB Elektro

Nils Østnes, som er daglig leder, samt Simen Andreassen, som jobber med transformatorerregional- og sentralnettet  være til stede og svare på det som måtte være av spørsmål!