Avledere, telleverk og lekkasjestrømsmålere

EB Elektro AS leverer overspenningsavledere fra flere anerkjente samarbeidspartnere, avlederne kan leveres med telleverk og lekkasjestrømsmåler.

  • Avledere for innendørs montasje på mellomspenningsnivå, klasse 1
  • Avledere for utendørs montasje på mellomspenningsnivå, klasse 1 og 2
  • Avledere for utendørs montasje på høyspentnivå, klasse 1 til 5 avhengig av type design, kan leveres i både porselen og silikon utførelse
  • Avledere for utendørs montasje på høyspentnivå tilpasset transmisjonslinjer, klasse 2 til 4 avhengig av type design
  • Likestrømsavledere for trikk og t-bane, kan leveres i både porselen og silikon utførelse
  • Overvåking av avledere i form av telleverk og lekkasjestrøm målere

Avledere for innendørs montasje på mellomspenningsnivå leveres i silikon design, innendørs avlederen er godt egnet for å beskytte transformatorer, brytere og kabel termineringer i trange områder, leveres med forskjellige tilkoblingsmuligheter både på linje og jordingssiden. Avleder kan leveres med ferdig påmontert silikon kabel for tilkobling til SF6 anlegg.

<52 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 1 (Line discharge class)

 

Avledere for utendørs montasje på mellomspenningsnivå leveres i silikon design, godt egnet for beskyttelse av transformatorer, brytere, kabel termineringer og linjer. Avleder leveres med forskjellige tilkoblingsmuligheter både på linje og jordingssiden.

<72 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 1 – 2 (Line discharge class)

 

Avledere på høyspentnivå I bade silikon og porselens design i mange forskjellige utførelser tilpasset installasjon på transformator stasjoner.

<400 kV / <20 kA (8/20 µs) / LDC 2 – 5 (Line discharge class)

 

Avledere på høyspentnivå i silikon design, spesielt tilpasset bruk i transmisjonslinjer, egner seg godt i områder med høy frekvens av lyn nedslag.

<400 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 2 – 4 (Line discharge class)

 

Likestrømsavledere i silikon og porselens design, spesielt utviklet for bruk i trikk- og t-bane for å beskyttelse av transformatorer, brytere, kabel termineringer, linjer og likeretteranlegg.

<4,2 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 4 (Line discharge class)

 

Overvåking av avledere ved hjelp av telleverk og lekkasje strøm målere som leveres i enten <30m mA eller <50 mA. Kan også leveres med signal kontakt. Overvåkings utstyret kan etter monteres på eksisterende avledere av alle typer både innen- og utendørs.

Min. telle strøm 100A (8/20 µs) / maks. 5 tellinger/sekund