Du trenger en sterk partner for å bygge energinett og bane

Det norske el-nettet er midt i en fornyelsesprosess. Behovet er stort for oppgradering og nytt for å møte morgendagens forbruk og forbruksmønster. Dette vil EB Elektro AS bidra til med bredt produktspekter, innovative løsninger, høy kvalitet og erfarne medarbeidere som kjenner teknologien og behovene deres. EB Elektro har røtter helt tilbake til 1898.

 

Daglig leder Nils Østnes i EB Elektro

Daglig leder Nils Østnes

Kraftdistribusjon og bane

EB Elektro er ledende innen høyspent materiell til kraftdistribusjon og bane. Vi driver utvikling og har egen produksjon . Produktspekteret dekker blant annet transformatorer, linjemateriell, isolatorer, line og opphengsutstyr. I spekteret inngår også et godt utvalg el-nett –komponenter for tog, trikk og t-bane.

 

Kvalitet lønner seg i lengden

Systemene og komponentene fra EB Elektro er konstruert med høy kvalitet for i lang tid å tåle tøffe klimatiske forhold med innslag av både høye temperaturer og ekstrem kulde. Kvaliteten skal gi en langsiktig, økonomisk gevinst gjennom lange levetid og lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Dette har også vært avgjørende for at EB Elektro og Necks Electric har lykkes godt gjennom mange år med å bygge holdbare og langsiktige kunderelasjoner.

 

Kompetanse og innovasjon

Som kunde av EB Elektro får du en fremoverlent og innovativ leverandør som arbeider aktivt for å utvikle bedre løsninger for el-nett og bane. Et eksempel er nye typer fundamentering som er tidsbesparende og enkle å installere. Et annet er den nye gitterstolpen med trekantoppheng og større grad av «gjennomsiktighet» som fører til at konstruksjonen går mer i ett med omgivelsene.

 

Testet etter IEC-normer

Våre produkter er og testet etter gjeldende IEC-normer. Enkel installasjon, idriftsetting av produktene og tilpasning til kundens behov er viktige elementer for EB Elektro.

 

Røtter tilbake til 1898

EB Elektro har vært i markedet i mer enn 100 år. Som for så mange andre virksomheter med så lang historie, har vi gjennomgått mange forskjellige fusjoner og fisjoner. Den siste var i 2017 da EB Elektro fusjonerte med Necks Electric. Mens EB Elektro har røtter tilbake til 1898 i Drammens Armaturfabrikk, har Necks Electric sine røtter helt tilbake til 1919 da Necks Verkstäder ble etablert. Historien viser både vår langsiktighet og at vi har lykkes med å levere med innovasjon og skiftende betingelser. Det kan være godt å ha med seg ved valg av leverandør for fremtiden.

EB Elektro AS og Necks Electric AS fusjonerte til EB Elektro fra 1. januar 2018 for å bli en enda bedre samarbeidspartner for deg, med et enda videre produktspekter enn vi hadde hver for oss.

Fusjonen har gått riktig fint. Blant annet var Nils Østnes allerede daglig leder i begge virksomhetene, så fusjonssamtalene i toppsjiktet av den nye organisasjonen med total 5 medarbeidere har gått aldeles utmerket!