I EB Elektro får du en sterk partner for energinett og bane

EB Elektro AS møter fornyelsesprosessene i det norske høyspentnett og baneanlegg med kompetanse, service, bidrag til prosjektering og et bred produktspekter.

 

Daglig leder Nils Østnes i EB Elektro

Daglig leder Nils Østnes

Energinett under utvikling

Behovet i markedet er stort for oppgradering og nytt utstyr for å møte morgendagens forbruk og forbruksmønster ikke minst som følge av elektrifisering av biler og maskiner.

Vi i EB Elektro AS har et sterkt team av erfarne medarbeidere som bidrar med innovative løsninger gjennom hele verdikjeden. Medarbeiderne våre kjenner sine kunders ønsker og behov i vår virksomhet som har røtter helt tilbake til 1898.

 

Necks Electric AS inngår i organisasjonen

Fra 1. januar 2018 fusjonerte vi med Necks Electric AS. Dette styrket produktutvalget vårt kraftig. Fusjonen omfattet Necks Electric sine medarbeidere inkludert daglig leder Nils Østnes og en stor mengde produkter bidrar til å posisjonere oss som totalleverandør på flere områder.

 

Kraftdistribusjon og bane

EB Elektro er ledende innen høyspent materiell til kraftdistribusjon og bane. Vi har partnere innenfor en rekke produktområder. Partnerne har ulik profil slik at vi kan levere utstyr i mange kvaliteter og til ulike tidsfrister.

Produktspekteret dekker blant annet transformatorer, brytere, avledere, isolatorer, måletrafoer, gjennomføringer, line, OPGW, armaturer, master, åk og stålmateriell, vinsjer, skarptesthengere, seksjonsisolatorer og KL-materiell.

Tradisjonelt har EB Elektro også drevet egen utvikling og produksjon. I dag skjer produksjonen av våre egenutviklede produkter hos samarbeidspartnere.

 

Kvalitet lønner seg i lengden

Systemene og komponentene fra EB Elektro er konstruert med høy kvalitet for å tåle tøffe klimatiske forhold med innslag av både høye temperaturer og ekstrem kulde.

Riktig kvalitet for formålet skal gi en langsiktig, økonomisk gevinst gjennom lang levetid og lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Dette har også vært avgjørende for at EB Elektro og Necks Electric har lykkes godt gjennom mange år med å bygge holdbare og langsiktige kunderelasjoner.

 

Kompetanse og innovasjon

Som kunde av EB Elektro får du en fremoverlent leverandør som arbeider aktivt for å utvikle bedre og kostnadseffektive løsninger for el-nett og bane.

Et eksempel er nye typer fundamenteringer som er tidsbesparende og enkle å installere.

Et annet er den nye gitterstolpen med trekantoppheng og større grad av «gjennomsiktighet» som fører til at konstruksjonen går mer i ett med omgivelsene.

EB Handy er innovative vår skarptesthenger. Skarptesthengeren tilrettelegger for pålitelig og sikker skarptesting av relevern og andre komponenter i distribusjonsnettet –  under alle driftsforhold.

 

Testet etter IEC-normer

Våre produkter er testet etter gjeldende IEC-normer. Enkel installasjon, idriftsetting av produktene og tilpasning til kundens behov er sentralt for EB Elektro.

 

Røtter tilbake til 1898

EB Elektro har vært i markedet i mer enn 100 år. Som for så mange andre virksomheter med så lang historie, har vi gjennomgått mange forskjellige fusjoner og fisjoner. Den siste var i 2017 da EB Elektro fusjonerte med Necks Electric med virkning fra 2018.

Necks Electric fusjonert med EB Elektro

 

 

Mens EB Elektro har røtter tilbake til 1898 i Drammens Armaturfabrikk, har Necks Electric sine røtter helt tilbake til 1919 da Necks Verkstäder ble etablert.

Historien viser både vår langsiktighet og at vi har lykkes med å levere med innovasjon og skiftende betingelser. Det kan være godt å ha med seg ved valg av leverandør for fremtiden.