Master, traverser, stativer og stålsøyler

EB Elektro AS leverer et stort utvalg av master og stålmateriell, vi samarbeider med søsterselskapet Necks Imp. i Polen og andre europeiske leverandører. Vi kan levere et stort utvalg forskjellige konstruksjoner.

  • Koniske stålmaster
  • Boltede stålmaster
  • Sveisede rundstålmaster
  • Designmaster
  • Innstrekk- og trafostativer
  • Traverser med nødvendig tilbehør
  • Braketter, pinneskruer, bardubolter etc.
  • Barduneringsmateriell, stagtvinge etc.
  • Master og åk for kjøreledning til jernbane og sporvei
  • Braketter, master og andre ståldetaljer for bygging av jernbane

EB Elektro kan levere alt fra små enkeltleveranser til større prosjekter, vi har god erfaring med leveranse av materiell til det norske el-distribusjons- og jernbanemarkedet.

Leverer materiell til bygging av infrastruktur for distribusjon av energi, alt fra 1kV til 420kV

Majoriteten av stålmateriellet produseres på en egen fabrikk i Polen. Produksjonen ble modernisert i løpet av 2022 da den flyttet til nye lokaler. Med ca. 120 ansatte er kunnskapen meget høy og ved å produsere selv sikrer vi høy kvalitet, mulighet for skreddersydde løsninger og raske leveranser. Necks fabrikken i Polen er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001