Strømtransformatorer, spenningstransformatorer og instrumenttransformatorer for spesialbruk

EB Elektro AS leverer instrumenttrafoer fra flere anerkjente samarbeidspartnere, deriblant Zelisko, Ritz og Koncar. Vi kan levere for alle spenningsnivåer i Norge, spesifikasjoner varierer ut ifra type isolasjon, vi kan også levere spesial tilpassede instrumenttransformatorer for bruk i test laboratorier og lignende.

 • Tørrisolerte strømtrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 72,5 kV / 5.000 A
 • Tørrisolerte spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 72,5 kV
 • Oljeisolerte strømtrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV / 6.000 A
 • Oljeisolerte spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV
 • Oljeisolerte kapasitive spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV
 • Oljeisolerte kombinert strøm- og spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV / 6.000 A
 • SF6 isolerte strømtrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV / 6.000 A
 • SF6 isolerte spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV
 • SF6 isolerte kombinert strøm- og spenningstrafoer for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV / 6.000 A
 • Lavspent strøm- og spenningstransformatorer
 • Koblingskondensatorer og kapasitive spenningsdelere for inne- og utendørs bruk opp til 420 kV

Tørrisolerte strøm- og spenningstransformatorer for inne- og utendørs bruk, kan også fås i metall kapsling, eller på monterbare for gjennomføringer. I dette segmentet kan vi levere et stort utvalg måletrafoer; Koncar måletrafoer opptil 36 kV, Zelisko måletrafoer opptil 52 kV og Ritz måletrafoer opptil 72 kV.
<72,5 kV / <5.000 A / <100/250 kA

Oljeisolerte strøm- og spenningstransformatorer for inne- og utendørs bruk. Vi leverer oljeisolerte instrumenttransformatorer i samarbeid med Koncar, deres spekter av oljeisolerte måletrafoer dekker alle mellom- og høyspent nivåer. De kan også levere kombinerte strøm- og spenningstrafoer, samt kapasitive spenningstrafoer. Koncar har mer enn 65 års erfaring med levering av disse produktene og leverer til hele verden.
<420 kV / <6.000 A / <100/250 kA

SF6 isolerte strøm- og spenningstransformatorer for inne- og utendørs bruk. Vi leverer SF6 isolerte instrumenttransformatorer i samarbeid med Koncar, kan også leveres i kombinerte strøm- og spenningstrafoer. De bygger på samme prinsipper som de oljeisolerte instrumenttrafoene.
72,5 – 420 kV / <6.000 A / <100/250 kA

Vi kan levere et stort utvalg av lavspent strøm- og spenningstrafoer, både for inne- og utendørs montasje, ta kontakt så hjelper vi deg med å finne riktig løsning.
Vi kan levere Koblingskondensatorer for høyfrekvent signaloverføring på høyspentlinjer, samt kapasitive spenningsdelere hvor formålet er å redusere spenningsnivået til en håndterlig størrelse for å kunne kontrollere og måle spenningskvaliteten i nettet. Begge produktløsninger leveres i samarbeid med Koncar.
72,5 – 420 kV