Kvalitet

EB Elektro`s kvalitetspolitikk er grunnstenen i selskapet. Den følger oss fra prosjektering via produksjon til leveranse.

EB Elektro er sertifisert i henhold til ISO9001:2015

EB Elektro benytter i hovedsak bare leverandører med sertifisering i henhold til ISO9001 eller tilsvarende. Vi arbeider aktivt for å påvirke og bistå våre leverandører i deres produktutvikling etter dialog med våre kunder.
Våre viktigste kvalitetsmål er å tilfredsstille våre kunders krav og forventninger, og å være en nære og langsiktig samarbeidspartner for kunder og leverandører.

  • Vi skal møte kundenes behov med lydhørhet og engasjement.
  • Vi skal kontinuerlig utvikle vår og leverandørens styrke og kompetanse.
  • Vi skal skape maksimal kundetilfredshet gjennom feilfrie produkter og rett leveranse til rett tid.
  • Vi skal kontinuerlig forbedre våre prosesser gjennom målbare kvalitetskrav.

 

Last ned sertifikatet

ScanCert sertifisering EB Elektro