EB Elektro AS vant kontrakt på krafttransformatorer til Lede AS. Leveransen består av fem krafttransformatorer som er planlagt levert i løpet av 1. kvartal 2023, samt opsjoner på fem krafttransformatorer til. Dette er Ledes hittil største avtale av sitt slag, og EB Elektro med sine samarbeidspartnere er beæret over å delta i prosjektet. Krafttransformatorene vil bli produsert hos Koncar D&ST i Zagreb, Kroatia og har ytelse fra 31,5 MVA og opptil 50 MVA med spenningsnivåer på 132, 55, 22 og 11kV. Prøven Transport AS  vil stå for transport og innsetting av tranformatorene, og Nettpartner AS avdeling Hokksund ved Olav Steinsett vil utføre selve montasjen. EB Elektro har hatt et langt samarbeid med disse aktørene, og ser frem til å levere et godt prosjekt til Lede hvor Aase May Høgås vil være prosjektleder.

Bakgrunnen for Ledes oppgradering er et resultat av økt elektrifisering i samfunnet, sikring av tilgang på elektrisk kraft for utvikling av industriområder og tilrettelegging for det grønne skiftet. Et godt eksempel på tilrettelegging for det grønne skiftet ser vi ved utvidelsen av Brevik transformatorstasjon, hvor bakgrunnen for dette er at Norcem Brevik er i gang med byggingen av et fullskala karbonfangstanlegg som skal ferdigstilles i 2024. Lede legger ikke bare til rette for at industri- og private kunder skal kunne ta del i det grønne skiftet, de har en uttalt målsetting om å «være på lag med en grønn fremtid», og dette beviser de i dette prosjektet ved å vekte «Bærekraft og miljø» 30 prosent som tildelingskriterie. Øyvind Bakkebø som er fagansvarlig i avdeling for anskaffelser, sier dette ble godt ivaretatt gjennom tilbud og kontrakt. Han trekker frem EB Elektro sin gode oversikt over verdikjeden som er involvert i leveransen, samt at krafttransformatorene fra Koncar D&ST viser til fokus på miljø og bærekraft gjennom design som bidrar til lave tomgangstap, og at leverandøren har viet god oppmerksomhet til vekt og olje volum.

Krafttransformtatorer

EB Elektro ved Simen Andreassen takker for tilliten vi har fått  som leverandør til disse prosjektene, tildelingen er viktig for oss, og forsterker vår posisjon som leverandør av kvalitetstransformatorer til det norske markedet. Videre viser det at vi blir foretrukket som leverandør i en konkurranse hvor «Bærekraft og miljø» vektes så tungt at vi, og Koncar D&ST, tar disse momentene på alvor. Vi ønsker å utvikle oss videre i takt med det grønne skiftet, og bidra til at våre samarbeidspartnere og kunder også drives i denne retningen.

Til slutt en stor takk til alle involverte i innkjøp og teknisk avdeling hos Lede. Vi ser frem til å samarbeide videre for å få til en optimal leveranse for alle parter!