Kontaktledning og strømskinner for jernbane, trikk- og t-bane

EB Elektro AS leverer kontaktledningsmateriell i samarbeid med Galland SAS fra Frankrike og Rail Power Systems GmbH fra Tyskland. Galland har over 70 års erfaring fra markedet og leverer for oss hovedsakelig utstyr til trikk. Rail Power Systems har sitt utspring ifra Balfour Beatty og kan spore sine røtter tilbake til 1930 tallet, de leverer hovedsakelig for oss utstyr til t-bane og jernbane.

  • Utstyr til trikk
  • Utstyr til T-bane
  • Utstyr til Jernbane
  • Service og vedlikeholds depot

For trikk kan vi i samarbeid med Galland SAS og andre underleverandører levere komplett utstyr fra fundamentet og opp. Master og åk, samt komplette utliggere og avspenningsanordninger, nødvendige forankringer, innfestinger og oppheng, samt tråd og line for alle formål. Videre kan også isolatorer, seksjonsisolatorer og bryterutstyr nevnes.

For T-bane kan vi i samarbeid med Rail Power Systems GmbH levere strømskinner (Third rail) med nødvendig tilbehør.

For jernbane kan vi i samarbeid med Rail Power Systems GmbH og andre underleverandører levere komplett utstyr fra fundamentet og opp. Master og åk, samt komplette utliggere og avspenningsanordninger, nødvendige forankringer, innfestinger og oppheng, samt tråd og line for alle formål. Videre kan også isolatorer, seksjonsisolatorer og bryterutstyr nevnes.

Service og vedlikeholds depot løsninger for jernbane, trikk og sporvei leveres i samarbeid med Rail Power Systems GmbH.