Vi var med når Telemark-Nett installerte de første Safegrid sensorene i Norge!

første Safegrid sensorene i Norge!

Montasje av Grayhawk.

Grayfox: Sensor med tilkobling for Rogowski spoler som kobles rundt hver enkelt leder.
Grayhawk: Sensor som føler på magnetfeltet fra luftlinja.
GridGuardian: Software som mottar data fra sensorene og analyserer disse.

I fantastisk vær med enda flottere omgivelser ble de første Safegrid sensorene i Norge satt opp. Det ble satt opp tre sensorer for testing som skal stå over sommerferien å samle data. Hensikten med testingen er å verifisere at Grayfox sensorer som plasseres i typiske mastefot kiosker med liten belastning fra tilknyttede kunder klarer å fange opp god nok data for å være med på å lokalisere feil i nettet. Det ble plassert en Grayfox i koblingsstasjon hvor belastningen er høyest på avgangen, samt en Grayhawk på linja – disse to fungerer som referanse. Foreløpig data indikerer at dataen er god nok, og dette vil gjøre at man har enda flere muligheter for plassering av sensorer i nettet.

første Safegrid sensorene i Norge!

Rogowskispoler montert på kabel ved kiosk.

første Safegrid sensorene i Norge!

Grayfox montert i kiosk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med Jan Remi Nilsen hos EB Elektro hvis du ønsker mer informasjon rundt Safegrid Intelligent Grid System. Det kan installeres uten avbrudd i strømforsyningen, lokaliserer akutte feil med en feilmargin på under 100m. Systemet muliggjør også en overgang til et preventivt vedlikehold da man vil kunne oppdage komponenter i nettet som på sikt kan generere akutte feil. Eksempler kan være isolatorer som lekker strøm, klemmer som ikke har tilstrekkelig kontakt, eller dårlig utførte skjøter og termineringer.