IVEP ble grunnlagt i 1991, men har røtter helt tilbake til 1880 da to tsjekkiske ingeniører grunnla Tsjekkias første produsent av elektriske maskiner og annet elektrisk utstyr. Selskapet ble i 1927 en del av Skodagruppen før det igjen ble selvstendig under navnet EJF Brno i 1949.

Høyspentbrytere, høystrømsbrytere, skillebrytere, jordbrytere, lastbrytere

På midten av 60-tallet ble forsknings- og utviklingsavdelingen i EJF Brno skilt ut og ble det statlige «Forskningsinstituttet for elektriske apparater og bryteranlegg». IVEP er den juridiske etterfølgeren og holder til Brno, sør-øst i Tsjekkia.

EB Elektro var nylig på et fabrikkbesøk hos IVEP hvor vi fikk lære mer om produktene og utviklingen samt produksjonen av disse.

Høyspentbrytere, høystrømsbrytere, skillebrytere, jordbrytere, lastbrytere

Simen Andreassen fra EB Elektro på plass hos IVEP i Brno, Tsjekkia

 

IVEP er spesialister på brytere. De leverer til offshore, gruveindustrien, smelteverk såvel som til anlegg innen produksjon og overføring i kraftforsyningen. 

Vi kan i samarbeid med IVEP levere høystrømsbrytere, skillebrytere, lastbrytere og jordbrytere i mange utforminger på spenningsnivåer opptil 123 kV systemspenning avhengig av produktet. IVEP har også utviklet et overgangprodukt som kan knytte effektbryteranlegg fra forskjellige produsenter i sammen og som ivaretar utfordringene knyttet til dette. Man er dermed ikke låst til å benytte den produsenten som allerede eksisterer i anlegget ved utvidelse eller lignende.

Ta kontakt hvis dere lurer på noe rundt høyspentbrytere, vi kan levere på alle spenningsnivåer og bidrar gjerne til å finne den beste løsningen for deres situasjon!