Etiske retningslinjer

EB Elektro sin virksomhet bygger på respekten for så vel medarbeidere og samarbeidspartneres som omverden og miljø. Arbeidet som omhandler miljø, etikk og kvalitet utgjør en integrert del av firmaets strategiske og operative virksomhet.

EB Elektro sine mål er å skape merverdi for våre kunder og bygge relasjoner basert på respekt, ansvar og høy kvalitet. EB Elektro arbeider sammen med våre samarbeidspartnere for å oppnå positive forandringer og oppmuntre dem til å følge våre etiske retningslinjer (Addtech Code of Conduct).