For pålitelig og sikker skarptesting av relévern i distribusjonsnett under alle driftsforhold

  • Fullskalateste og verifisere forskriftskravene (1, 3 og 5 kΩ).
  • Finjustere innstillinger i relevern (utløse-sektor, målefeil i strømtrafo, U0 og I0).
  • Kontrollere at jordspole og parallell-resistans fungerer, samt sjekke selektivitet mellom effektbrytere på samme radial.
  • Avdekke effektbrytere som ikke fungerer som de skal.
  • Simulere intermitterende jordfeil.
  • Simulere stående jordfeil (20 og 40 kΩ).

Historisk er skarptesting blitt utført med direkte jording av en fase. Denne typen testing påkjenner nettet med full jordstrøm i feilstedet og 100% U0-spenning – noe som kan forårsake farlige topolte jordfeil. EB Handy har innebygde resistanser som reduserer størrelsen på jordfeilstrøm og U0-spenningen når de er innkoblet i kretsen. Kort fortalt; den minimerer risikoen assosiert med denne typen testing.

I spolejordet nett vil asymmetri vise seg i form av en U0-spenning. Denne U0-spenningen stiger når spolen kjøres mot resonans. En stor økning indikerer en større asymmetri i nettet, derfor bør alle tre faser skarptestes for å avsløre eventuelle sympatiutløsninger i vern på andre avganger. Tradisjonell testing direkte på vernet avslører ikke denne typen feil. EB Handy kan skarpteste alle tre faser helt avbruddsfritt og sikkert.