Med dagens- og fremtidens krav holder det ikke lenger å kjøre noen enkelte “skudd” her og der i tilfeldige faser, eller å kun belage seg på teoretiske beregninger – EB Handy gir pålitelig og sikker skarptesting av relevern i distribusjonsnett under alle driftssituasjoner.

eb-handy-skarptesthenger

Historisk er skarptesting blitt utført med direkte jording av en fase. Denne typen testing påkjenner nettet med full jordstrøm i feilstedet og 100% U0-spenning, noe som kan forårsake farlige topolte jordfeil – EB Handy har innebygde resistanser som reduserer størrelsen på jordstrøm og U0-spenningen når de er innkoblet i kretsen. Kort fortalt; den minimerer risikoen assosiert med denne typen testing.

I spolejordet nett vil usymmetri vise seg i form av en U0-spenning. Denne U0-spenningen stiger når spolen kjøres mot resonans og hvis økningen er stor så indikerer det en større usymmetri i nettet, derfor burde alle tre faser skarptestes for å avsløre eventuelle sympatiutløsninger i vern på andre avganger. Tradisjonell testing direkte på vernet vil ikke kunne avsløre denne typen feil – EB Handy kan utføre skarptest i alle tre faser helt avbruddsfritt og sikkert.

EB Handy gir også muligheten til å:

  • Fullskala teste og verifisere forskriftskravene (1, 3 og 5kΩ)
  • Finjustere innstillinger i relevern (utløse-sektor, målefeil i strømtrafo, U0 og I0)
  • Kontollere at jordspole og parallell-resistans fungerer, samt sjekke selektivitet mellom effektbrytere på samme radial
  • Avdekke effektbrytere som ikke fungerer som de skal
  • Simulere intermitterende jordfeil

Kontakt oss gjerne for mer informasjon rundt EB Handy – Skarptesthenger!