ISO 14001 sertifisering på plass!

Det blir stadig større fokus hos våre kunder på miljø og klima. Vi har lenge jobbet for å best mulig ivareta dette igjennom tett oppfølging imot våre produsenter og samarbeidspartnere. Dette har vi gjort ved å følge opp deres sertifiseringer, være på befaringer og stille konstruktive spørsmål rundt avfallhåndtering, for større prosjekter og rammeavtaler har vi også med tiden utviklet interne rutiner for å beregne Co2 utslipp ved produksjon og transport der dette er ønskelig ifra kundes side.

EB Elektro har lenge brukt ISO 14001 standarden som del av vårt ledelsessytem, men nå har tiden kommet for at selve sertifiseringen kommer på plass! Både for å bevistgjøre vår egen orginasasjon på hvordan vi påvirker miljøet, men også for å få enda bedre forståelse for hva vi skal se etter hos våre produsenter og samarbeidspartnere!

Har du spørsmål rundt våre sertifiseringer og hvilke grep vi gjør i forhold til miljø og klima så ta kontakt med oss!