Fra nå av blir deres nye distributør av bardunmarkører,  EB Elektro AS.
Dette er norsk produserte «long-life» anvisere av beste kvalitet.
De leveres med gul fluoriserende farge for bedre synlighet.
El nummer blir som før på produktene. ( ingen endring ).

Økt menneskelig aktivitet med fart og spenning i terrenget, oppfordrer til synlighet på stengsler og barduner.

Espedalen AS ser også behovet for miljøvennlig produkter. Vi kan derfor levere anvisere fremstilt av furu kjerneved lakkert med miljø-lakk i sorte og gule felter. En utsparing gir mulighet for å klemme denne rundt bardun/wire.