Distribusjonsnett • utstyr, materiell og reservedeler

Distribusjonsnett-materiell har vært grunnstammen til EB Elektro helt fra virksomheten ble grunnlagt. Sentralt i produktutvalget er våre skillebrytere MB 88 og effektbryteren GVR. EB Elektro er også en erfaren samarbeidspartner i forhold til den omfattende elektrifiseringen som gir konsekvenser i alle deler av lokalnett. 

Skillebryteren MB 88 og vår effektbryter GVR er begge meget fleksible løsninger. Høyspentbryterne tar spenninger opptil 24 kV og kommer i mange forskjellige utforminger. Bryterne er montert i distribusjonsnett over store deler av landet og vi har et godt utvalg reservedeler.

EB Elektro kan konfigurere og montere på forhånd. Det forenkler montering ute i distribusjonsnettet.

 

Linjemateriell

EB Elektro er også en stor leverandør av linjemateriell til distribusjonsnett. Blant annet har vi levert til en del spesielt krevende prosjekter, hvor værharde strøk har medført ekstra strenge krav til hardføre produkter.

 

Partner for elektrifiseringen

Utfasing av maskiner og kjøretøy med bensin/diesel-motorer til fordel for elektriske motorer merker vi mye hos EB Elektro gjennom henvendelser fra distribusjons-netteiere. Også utbygging av små og store solcellepanel-anlegg gir behov for forsterkning av lokalnettet.

EB Elektro bidrar med et bredt spekter utstyr for dette. Vi har også tatt innover oss kravene el-entreprenørbransjen møter om elektrifisering av eget anleggsutstyr. Som eksempel på dette de oppladbare elektriske vinsjene PE1150 og PE1250.

 

 

Overvåking av distribusjonsnettet – lokaliser feilkilder i nettet med en nøyaktighet på under 100 meter!

Safegrid sitt Intelligent Grid System™ hjelper systemoperatør med å lokalisere, forutse og forhindre feil i nettet, og på denne måten kan systemoperatøren løse feilkilder som oppstår kjappere og generelt øke ytelsen i nettet mens man beveger seg mot et stadig mer preventivt vedlikehold av distribusjonsnettet.

 • Lokalisere feilkilder i nettet med en nøyaktighet på under 100 m.
 • Installeres uten nedetid i strømforsyningen.
 • Rask installasjon på om lag 30 minutter per sensor.
 • Frittstående system som kan integreres i SCADA om ønskelig.
 • Raskere FLISR (fault location, isolation, and service restoration).
 • Lavere SAIDI (system average interruption duration index) og SAIFI (system average interruption frequency index).

Safegrid Guardian DesktopSafegrid sitt Intelligent Grid System™ består av to forskjellige feilpassasjeindikator sensorer, hvorav Grayfox er designet for kabelovervåking, og Grayhawk er designet for overvåking av linjer, disse sensorene føler på magnetfeltet fra kabel/linje og sender denne dataen videre til GridGuardian som er hjernen i systemet, denne softwaren samler informasjonen fra alle sensorene og gir deg oversikten på nettets tilstand. Resultatet kan sees i et visuelt sanntidskart med tilgang på rapporter, alarmer med mer.

Se for deg å vite at feilen er innenfor disse tre-fire mastestrekkene, hvor mye raskere, enklere og riktig seksjonering og isolasjon av feilkilde kan utføres. Videre vil systemet gi informasjon om hva som er feilkilde, er det et tre på linja, en isolator som lekker strøm, eller en dårlig klemme? Montører som skal utbedre feilen kan forberede seg på situasjonen og er mye bedre stilt til å utbedre den når de når feilstedet.

 

For pålitelig og sikker skarptesting av relévern i distribusjonsnett under alle driftsforhold

 • Fullskalateste og verifisere forskriftskravene (1, 3 og 5 kΩ).
 • Finjustere innstillinger i relevern (utløse-sektor, målefeil i strømtrafo, U0 og I0).
 • Kontrollere at jordspole og parallell-resistans fungerer, samt sjekke selektivitet mellom effektbrytere på samme radial.
 • Avdekke effektbrytere som ikke fungerer som de skal.
 • Simulere intermitterende jordfeil.
 • Simulere stående jordfeil (20 og 40 kΩ).

Historisk er skarptesting blitt utført med direkte jording av en fase. Denne typen testing påkjenner nettet med full jordstrøm i feilstedet og 100% U0-spenning – noe som kan forårsake farlige topolte jordfeil. EB Handy har innebygde resistanser som reduserer størrelsen på jordfeilstrøm og U0-spenningen når de er innkoblet i kretsen. Kort fortalt; den minimerer risikoen assosiert med denne typen testing.

I spolejordet nett vil asymmetri vise seg i form av en U0-spenning. Denne U0-spenningen stiger når spolen kjøres mot resonans. En stor økning indikerer en større asymmetri i nettet, derfor bør alle tre faser skarptestes for å avsløre eventuelle sympatiutløsninger i vern på andre avganger. Tradisjonell testing direkte på vernet avslører ikke denne typen feil. EB Handy kan skarpteste alle tre faser helt avbruddsfritt og sikkert.

Skillebrytere, effektbrytere, driftsanordninger og jordbrytere

EB Elektro AS leverer utendørs høyspent brytere av eget design, samt igjennom samarbeidspartnere.
Leveres enten med motor eller håndbetjening, med eller uten jordbrytere.

 • Vertikale skillebryter med spenningsnivå opp til 420 kV / 4.000 A
 • Horisontale skillebryter med spenningsnivå opp til 145 kV / 3.150 A
 • Pantograf skillebryter med spenningsnivå opp til 420 kV / 3.150 A
 • Lastskillebryter med spenningsnivå opp til 245 kV / 3.000 A
 • Jordbryter med spenningsnivå opp til 420 kV
 • Distribusjonsskillebryter med spenningsnivå opp til 36 kV / 1.250 A
 • Effektbryter med spenningsnivå opp til 24 kV / 630A
 • Motor- eller håndbetjening

Skillebryter Mark 40 har vertikal brytning med to faste og en roterende isolatorsøyle per pol, den er utstyrt med høytrykks punktkontakter med sølvinnlegg. Bryterknivens unike konstruksjon befrir kontaktene for is- og korrosjonsbelegg ved inn- og utkobling. Det kan påmonteres jordbryter på en eller begge sider av bryteren.

145 – 420kV / 2.000 – 4.000 A / 50 kA (1 sek)

 

 

Skillebryter ONIII har en horisontal, modulær oppbygging. Konstruksjonen tilfredsstiller kravene for de hardeste værforhold og bygger på tidligere bryter konstruksjoner som har vist sin kvalitet gjennom mange år med vedlikeholdsfri drift. Bryteren har innkapslede høytrykks punktkontakter som beskyttes mot vær og vind. Bryterknivens manøverbevegelse gjør at is- og korrosjonsbelegg fjernes fra kontaktene. Det kan påmonteres jordbryter på en eller begge sider av bryteren.

72,5 – 145 kV / 1.600 – 3.150 A / 50 kA (1 sek)

Skillebryter ONIIIs er en kompakt skillebryter som kan påmonteres jordbryter på en, eller begge sider. Kan leveres med både porselen og kompositt isolatorer.

24 – 36 kV / 800 – 2.000 A / 40 kA (1 sek)

Skillebryter TMX med TECO-rupter vakuumkammer har vertikal brytning. TECO-Rupter vakuumbryter har industriledende yteevne med overlegne verdier sammenlignet med andre lastbryteteknologier. TECO-Rupter har lengre serviceintervaller og større bryterkapasitet, avhengig av type TECO-Rupter og spenningsnivå så kan den bryte strømmer opp til 3.000 A med effektfaktor >70%. I sammenhenger hvor det er et problem med kapasitive linje strømmer eller induktive magnetiseringsstrømmer vil TECO-Rupter kunne håndtere slike strømmer opp til 100 A med en effektfaktor på <20%.

12 – 245 kV / 600 – 3.000 A / <75 kA (1 sek)

 

Pantograf skillebryter type TPF er opprinelig en Sprecher & Schuh AG design og har vært produsert i Norge siden 1963. EB’s videreutvikling omfatter blant annet bevegelige kontaktoverganger med forsølvede kobberbussinger. De forsølvede kobberbussingene fører til mindre korrosjon og lavere overgangsmotstand.

145 – 420 kV / 1.250 – 3.150 A / <50 kA (1 sek)

 

Jordbryter G60 kan brukes frittstående, i samleskinnejording fra 145 kV og oppover, eller påmonteres skillebrytere. Den er modulær og kan brukes på de fleste høyspent skillebrytere fra EB Elektro.

72,5 – 420 kV / 50 kA (1 sek)

Jorbryter UNIII er en singel-kolonne bryter med roterende kniv i vertikalplanet. Den er designet for bruk i utendørs anlegg, kontaktene er innkapslet for å beskytte kontaktpunktene mot vær og vind.

72,5 – 145 kV / 50 kA (1 sek)

Skillebryter KBE er en kompakt sikkebryter med store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår størrelse, kan utstyres med påmontert jordbryter, overspenningsavledere og sikringsholder. Er det plassbegrensninger, eller man av andre grunner ønsker et minimalt design så bør denne skillebryteren vurderes.

12 – 36 kV / 400 – 2.000 A / <20 kA (3 sek)

Distribusjonsskillebryter MB88 er en videreutvikling av den velprøvde LB/TB og MB serien. Oppbygningen er basert på ekstrudert sjøvannsbestandig aluminium, kontaktsystemet er bygget opp rundt stangmateriale og består av to bøyler utført med fjørende spesialkobber som gir lav overgangsmotstand med vedvarende høyt kontakttrykk. Ved innkobling glir de kryssende kontaktflatene mot hverandre, noe som gir en pålitelig selvrensende kontaktflate med isbrytende egenskaper. Modulære faser gjør bryteren meget fleksibel med hensyn til maste- og faseavstand og er tilpasset alle traverser som er utført i henhold til tekniske anbefalinger for bygging av tremastlinjer 12-36 kV.

12 – 36 kV / 850 – 1.250 A / 16 kA (1 sek)

 

GVR effektbryter er en innovativ effektbryter som innfrir kravene og forventningene til funksjonalitet i «smarte nett». Effektbryteren er utviklet for det skandinaviske klimaet og leveres med VISIONr relévern som er tilpasset spolejordete distribusjonsnett og nordisk klima helt ned til -40°C. Bryteren består av en helstøpt aluminiumstank og gjennomgående bruk av helstøpte deler som bidrar til en lettere bryter, noe som er fordelaktig med tanke på transport og montasje. GVR kan monteres i alle typer stolper, kiosker og stasjoner utendørs, eller innendørs. GVR benytter en vakuumbryter som betyr at man unngår problematikken med SF6 gass. Vakuumbryteren drives av en patentert monospoleaktuator som bidrar til utløsetid på ca. 0,15 sekunder, det at bryteren er så kjapp gjør at den er spesielt godt egnet for bruk på lange radialer hvor man ønsker flere effektbrytere for å kunne seksjonere nettet og opprettholde selektivitet.

12 – 24 kV / 630 A / 12,5 kA (1 sek)

 

Skillebrytere, driftsanordninger og jordbrytere

EB Elektro AS leverer innendørs høyspent skillebrytere i samarbeid med IVEP a.s fra Brno i Tsjekkia. Leveres enten med motor eller håndbetjening, med eller uten jordbrytere.

 • Skillebryter med spenningsnivå opp til 72,5 kV / 8.000 A
 • Høystrømsbryter med spenningsnivå opp til 12 kV / 160.000 A
 • Generatorbryter med spenningsnivå opp til 36 kV / 12.000 A (tidsbegrenset overlast 16.000 A)
 • Lastbryter med spenningsnivå opp til 25 kV / 2.000 A
 • Jordbryter med spenningsnivå opp til 72,5 kV
 • Motor- eller håndbetjening
 • Bryterne er veldig modifiserbare, ta kontakt om dere har en utfordring vi kan hjelpe med!

 

Skillebryter Høyspent QAKSkillebryter QAK er en kompakt bryter med store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter og bidrar til et enda mer kompakt design. Kan påmonteres jordbryter.

1 – 72,5 kV / 100 – 8.000 A / 16 – 120 kA (3 sek)

 

 

 

Indoor disconnectors QAK HD innendørs skillebryterSkillebryter QAK HD, hvor HD står for «Heavy duty» er ment å brukes der kravene til strømbelastning er ekstremt høye, for eksempel i smelteverk og elektrolyseanlegg. Bryteren er basert på et modulært system og kan på den måten bygges opp for å takle ønsket belastning.

 

0,01 – 12 kV / 8.000 – 160.000 A / 63 – 160 kA (3 sek)

 

 

Generatorbryter QAS er en kompakt bryter designet for bruk i generator kretser, utviklet for å takle høye strømmer og ekstreme kortslutningsstrømmer.

12 – 36 kV / <12.000 A (tidsbegrenset overlast opp til
16.000 A) / 150 – 190 kA (3 sek)

 

 

 

Skillebrytere innendørs høyspentChange-over bryter PQAK brukes for å svitsje om kretser
og kan leveres etter kundes ønske hva angår svitsjearrangement.
Bryteren kan også utstyres med integrert
jordbryter.

1 – 52 kV / 100 – 4.000 A / <80 kA

 

 

QDS SwitchLast skillebryter QDS kan bryte last strømmer opp til 630 A avhengig av situasjonsbeskrivelse. Bryteren har store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter og bidrar til et enda mer kompakt design. Bryteren kan påmonteres sikringsholder og jordbryter.

1 – 25 kV /100 – 2.000 A / 16 – 40 kA (3 sek)

 

 

Earthing switches QZ Ivep jordbrytereJordbryter QZ er en kompakt jordbryter med store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår
fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter og bidrar til et enda mer kompakt design.

1 – 72,5 kV / 16 – 120 kA (3 sek)

 

 

 

QZR jordbryter earthing switchJordbryter QZR er designet for å kunne legge inn mot store kortslutninger, dette oppnås ved fjærbelastede kontakter som skaper momentan innleggelse av jordbryteren.

1 – 25 kV / 16 – 100 kA (3 sek)

 

 

Avledere, telleverk og lekkasjestrømsmålere

EB Elektro AS leverer overspenningsavledere fra flere anerkjente samarbeidspartnere, avlederne kan leveres med telleverk og lekkasjestrømsmåler.

 • Avledere for innendørs montasje på mellomspenningsnivå, klasse 1
 • Avledere for utendørs montasje på mellomspenningsnivå, klasse 1 og 2
 • Avledere for utendørs montasje på høyspentnivå, klasse 1 til 5 avhengig av type design, kan leveres i både porselen og silikon utførelse
 • Avledere for utendørs montasje på høyspentnivå tilpasset transmisjonslinjer, klasse 2 til 4 avhengig av type design
 • Likestrømsavledere for trikk og t-bane, kan leveres i både porselen og silikon utførelse
 • Overvåking av avledere i form av telleverk og lekkasjestrøm målere

Avledere for innendørs montasje på mellomspenningsnivå leveres i silikon design, innendørs avlederen er godt egnet for å beskytte transformatorer, brytere og kabel termineringer i trange områder, leveres med forskjellige tilkoblingsmuligheter både på linje og jordingssiden. Avleder kan leveres med ferdig påmontert silikon kabel for tilkobling til SF6 anlegg.

<52 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 1 (Line discharge class)

 

Avledere for utendørs montasje på mellomspenningsnivå leveres i silikon design, godt egnet for beskyttelse av transformatorer, brytere, kabel termineringer og linjer. Avleder leveres med forskjellige tilkoblingsmuligheter både på linje og jordingssiden.

<72 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 1 – 2 (Line discharge class)

 

Avledere på høyspentnivå I bade silikon og porselens design i mange forskjellige utførelser tilpasset installasjon på transformator stasjoner.

<400 kV / <20 kA (8/20 µs) / LDC 2 – 5 (Line discharge class)

 

Avledere på høyspentnivå i silikon design, spesielt tilpasset bruk i transmisjonslinjer, egner seg godt i områder med høy frekvens av lyn nedslag.

<400 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 2 – 4 (Line discharge class)

 

Likestrømsavledere i silikon og porselens design, spesielt utviklet for bruk i trikk- og t-bane for å beskyttelse av transformatorer, brytere, kabel termineringer, linjer og likeretteranlegg.

<4,2 kV / 10 kA (8/20 µs) / LDC 4 (Line discharge class)

 

Overvåking av avledere ved hjelp av telleverk og lekkasje strøm målere som leveres i enten <30m mA eller <50 mA. Kan også leveres med signal kontakt. Overvåkings utstyret kan etter monteres på eksisterende avledere av alle typer både innen- og utendørs.

Min. telle strøm 100A (8/20 µs) / maks. 5 tellinger/sekund

Armaturer for line og OPGW

EB Elektro er distributør av komplette løsninger med komponenter fra våre samarbeidspartnere i fra Tyskland, Polen, Østerrike, Spania, Ungarn og Kroatia blant flere. Med disse har vi gjort leveranser opp til 24 kV for distribusjonsnett og opp til 420 kV for transmisjon- og regionalnett.

 • Armatur leveres til kraftlinjer og koblingsstasjoner i de fleste konfigurasjoner.
 • Armatur og tilbehør for OPGW.
 • Vibrasjonsdempere med komplett demperstudie tilbys for line og OPGW.
 • Fugleavvisere i flere varianter, kan leveres i kundespesifisert farge.
 • Høykvalitets glassisolatorer, leveres til Norge etter IEC. Spesial varianter leveres også.
 • Klemmer designet for bruk opp til 132kV (distribusjonsnett) og 420 kva (transmisjon- og regionalnett).

 

Master, traverser, stativer og stålsøyler

EB Elektro AS leverer et stort utvalg av master og stålmateriell, vi samarbeider med søsterselskapet Necks Imp. i Polen og andre europeiske leverandører. Vi kan levere et stort utvalg forskjellige konstruksjoner.

 • Koniske stålmaster
 • Boltede stålmaster
 • Sveisede rundstålmaster
 • Designmaster
 • Innstrekk- og trafostativer
 • Traverser med nødvendig tilbehør
 • Braketter, pinneskruer, bardubolter etc.
 • Barduneringsmateriell, stagtvinge etc.
 • Master og åk for kjøreledning til jernbane og sporvei
 • Braketter, master og andre ståldetaljer for bygging av jernbane

EB Elektro kan levere alt fra små enkeltleveranser til større prosjekter, vi har god erfaring med leveranse av materiell til det norske el-distribusjons- og jernbanemarkedet.

Leverer materiell til bygging av infrastruktur for distribusjon av energi, alt fra 1kV til 420kV

Majoriteten av stålmateriellet produseres på en egen fabrikk i Polen. Produksjonen ble modernisert i løpet av 2022 da den flyttet til nye lokaler. Med ca. 120 ansatte er kunnskapen meget høy og ved å produsere selv sikrer vi høy kvalitet, mulighet for skreddersydde løsninger og raske leveranser. Necks fabrikken i Polen er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

 

Line av sertifisert kvalitet

EB Elektro leverer line fra flere samarbeidspartnere og har derfor tilgang på stor kapasitet. Våre faste produsenter er sertifisert i henhold til ISO9001, ISO14001, ISO 45001.

 • Line produseres i.h.t EN50182, AL59 i.h.t SS 4240814 og stål wire etter NS 1530/1531
 • Line vil ved ønske leveres innfettet, med avtalt «case», i.h.t EN50182
 • Alternativt med mattet overflate eller farget.
 • Spesialkonstruksjoner kan leveres ved ønske.
 • OPGW leveres i de fleste ønskede design fra vår Europeiske produsent.
 • ADSS
 • OPPC Optical phase conductor, brukes i nett med 36 to 245 kV
 • Det kan også tilbys rammeavtale.

 

Teknisk informasjon line og OPGW

Copperweld: Copper clad steel, Kobberkledd stål som brukes til jording.
FE: Stål wire, Brukes som topp-line og til bardunering.
ASC: Aluminium Stranded Conductors, Al line for lav og middels spenning, med små spenn.
AASC: Aluminium Alloy Stranded Conductors. Aluminiumslegering for spenn større enn ovenfor.
ACSR: Aluminium Conductors Steel Reinforced. Stål forsterket for bruk i store spenn.
AACSR: Aluminium Alloy Conductors Steel Reinforced, Aluminium Legering Ledere Stål Forsterket for bruk i nettverk med høyspenning, og med store spenn. Brukes sjelden.
OPGW: Optical ground wire, utstrakt bruk som jordline og Toppline hvor det er ønske om gjennomgående jord.
OPPC: Optical phase conductor, brukes som en alternativ telekommunikasjonsløsning når det ikke finnes noen eksisterende jordledning, noe som betyr at optisk jordledning (OPGW) ikke er et alternativ. Konstruksjonen ligner konvensjonell OPGW, men er designet for å simulere de mekaniske og elektriske egenskapene til faseledningen den erstatter. Det kreves derfor spesialtilpassede skjøtebokser og isolatorer.
ADSS: All-Dielectric Self-Supporting, kabel er ideell for installasjon i distribusjons- og overføringsmiljøer, selv når det er behov for live-line installasjoner. Som navnet antyder, er det ingen støtte eller bærende-ledning som kreves, så installasjon oppnås i en operasjon

 

OPGW, OPPC, ADSS og spinnefiber

EB Elektro AS leverer et bredt utvalg av fiber, vi kan nevne OPGW, OPPCC, ADSS og Spinnefiber, vi har levert fiber til det norske energimarkedet i mer enn 20 år og har meget kompetente leverandører i ryggen. Vår fiber er produsert i Tyskland og England av AFL, de har alle nødvendige sertifiseringer.

 • OPGW (Optical Groundwire)
 • OPPC (Optical Phaseconductor)
 • ADSS (All Dielectric Self Supporting)
 • Spinnefiber (SkyWrap)

EB Elektro kan levere alt fra små enkeltleveranser til større prosjekter, vi har god erfaring med leveranse av materiell til det norske el-distribusjons markedet.

Vi kan også levere oppheng, skjøtebokser etc. av høy kvalitet til alle typer fiber.

Isolatorer til distribusjonsnett, regional- og sentralnett og jernbane

EB Elektro AS leverer ett bredt spekter av isolatorer i porselen, glass og kompositt i samarbeid med flere produsenter.

 • Oppheng- og støtteisolatorer til distribusjonsnett 12-36kV
 • Oppheng- og støtteisolatorer til regional og sentralnett 52-420kV
 • Utligger- og plattformisolatorer til trikk og jernbane 0,6-36kV

 

Støtteisolatorer i kompositt benyttes hovedsakelig i stasjonsanlegg i distribusjonsnett, transmisjonsnett (regionalnett og sentralnett), jernbane, trikk og T-bane. Isolatorene kan leveres i alle spenningsnivåer fra 0,6 til 420kV med de fleste belastningsverdier. Kompositt Isolatorene kan leveres med alle typer topp-, og bunnflenser. Standardisert farge er grå, men kan produseres i andre farger. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 0,6kV – 420kV

Støtteisolatorer i porselen benyttes hovedsakelig i stasjonsanlegg i distribusjonsnett, transmisjonsnett (regionalnett og sentralnett), jernbane, trikk og T-bane. Isolatorene kan leveres i alle spenningsnivåer fra 12 til 420kV med de fleste belastningsverdier. Porselensisolatorene kan leveres med alle typer topp-, og bunnflenser. Standardiserte farger er grå og brun. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 12kV – 420kV

Opphengs isolator produsert i kompositt benyttes hovedsakelig i oppheng av linjer både i distribusjons og transmisjonsnettet. (regionalnett og sentralnett). Det kan også benyttes på utendørs stasjonsanlegg. Isolatorene kan produseres etter de fleste belastningsverdier og elektriske spesifikasjoner som behøves. Sammen med opphengs materiell kan isolatorene leveres i alle slags konfigurasjoner. Isolatorene kan leveres med de fleste topp og bunnflenser. Standard farge er grå. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 12kV – 420kV

Opphengs isolator produsert i glass benyttes hovedsakelig i kjeder for oppheng av line. Glassisolatorene leveres enkeltvis og settes sammen korrekt antall skåler for å håndtere spenningen som er på linjen isolatorene benyttes.
Glassisolatorene kan leveres med forskjellige mekaniske styrker fra 40kN til 400kN. Spenningsnivået møtes ved forskjellig antall skåler. Glassisolatorene kan også leveres med ett ytre silikonlag som gjør isolatorene mer holdbare i forurensede miljøer. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 12kV – 420kV

Utliggerisolatorer for Jernbane i kompositt benyttes i all hovedsak på bane. Isolatorene leveres i forskjellige utforminger om det skal være rør/rør, rør/øye eller øye/øye. Isolatorene er produsert slik at de kan monteres på rør i forskjellige dimensjoner fra Ø42 til Ø70. Standard farge på isolatorene er grå og isolatorene produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 17,5kV – 36kV

Støtteisolator for jernbane i kompositt benyttes hovedsakelig på stasjonsanlegg eller på linjene til jernbanen. Isolatorene kan leveres i alle spenningsnivåer fra 0,6 til 52kV med de fleste belastningsverdier. Kompositt Isolatorene kan leveres med alle typer topp-, og bunnflenser. Standardisert farge er grå, men kan produseres i andre farger. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 0,6kV – 52kV

 

Bardunanvisere med ekstrem levetid

EB Elektro er distributør for Espedalen bardunanvisere, som er utviklet for det norske markedet og produsert i Norge. Markøren har ekstrem lang levetid, er kuldebestandig, nær uknuselig og med varig synlighet.

 • Bardunanvisere som synes og varer
 • Plasten er testet etter ISO4892.
 • Leveres med 2 farger, i hel 2-meters lengde eller alternativt 4 x 50 cm.
 • Spesialvarianter kan leveres ved ønske.
 • Alternativ ved behov for miljøprodukt, hvor markøren er laget av kjerneved fra furu.