Distribusjonsnett-materiell

Distribusjonsnett-materiell har vært grunnstammen til EB Elektro helt fra virksomheten ble grunnlagt. Sentralt i produktutvalget er våre skillebrytere MB 88 og effektbryteren GVR. EB Elektro er også en erfaren samarbeidspartner i forhold til den omfattende elektrifiseringen som gir konsekvenser i alle deler av lokalnett. 

Skillebryteren MB 88 og vår effektbryter GVR er begge meget fleksible løsninger. Høyspentbryterne tar spenninger opptil 24 kV og kommer i mange forskjellige utforminger. Bryterne er montert i distribusjonsnett over store deler av landet og vi har et godt utvalg reservedeler.

EB Elektro kan konfigurere og montere på forhånd. Det forenkler montering ute i distribusjonsnettet.

 

Linjemateriell

EB Elektro er også en stor leverandør av linjemateriell til distribusjonsnett. Blant annet har vi levert til en del spesielt krevende prosjekter, hvor værharde strøk har medført ekstra strenge krav til hardføre produkter.

 

Partner for elektrifiseringen

Utfasing av maskiner og kjøretøy med bensin/diesel-motorer til fordel for elektriske motorer merker vi mye hos EB Elektro gjennom henvendelser fra distribusjons-netteiere. Også utbygging av små og store solcellepanel-anlegg gir behov for forsterkning av lokalnettet.

EB Elektro bidrar med et bredt spekter utstyr for dette. Vi har også tatt innover oss kravene el-entreprenørbransjen møter om elektrifisering av eget anleggsutstyr. Som eksempel på dette de oppladbare elektriske vinsjene PE1150 og PE1250.