Diagnose og overvåkning av transformatorer, gjennomføringer og effektbrytere

EB Elektro AS leverer diagnose og overvåkningsutstyr i samarbeid med Treetech fra Brasil, de har levert over 90.000 sensorer og 400 programvare løsninger til 50 forskjellige land og har 20 års erfaring fra dette relativt nye markedet. Treetech produktene er kompatible med kravene til «Smart grid» (ISO 55000) og industri 4.0.

  • Overvåkning av gjennomføringer både for kraft og instrumenttransformatorer.
  • Overvåking av utløse- og innkoblingsspoler i effektbrytere.
  • Temperaturovervåkning for tørrisolerte transformatorer.
  • Temperaturovervåkning for oljeisolerte transformatorer.
  • Gass og fukt overvåkning for oljeisolerte transformatorer.
  • Overvåkning av membran bag.
  • OLTC indikatorer, overvåkning og diagnose.
  • Signalbehandling og gateway.

Treetech tilbyr de- sentraliserte systemer som gjør det mulig å innhente data direkte fra IED’er (Innteligent Electronic Devices). Dette gjør det mulig for brukeren å bygge ut systemer i trinn. Treetech har i dag et komplett utvalg av sensorer som muliggjør overvåkning og diagnose av for eksempel transformatorer.

Systemet som benyttes på transformatorer kan benyttes både ved ny installasjon, men også på gamle, eksisterende transformatorer. Eksempelvis vet vi at gamle mekaniske termometere er unøyaktige, men ved å installere et TM1 instrument fra Treetech vil riktige verdier vises, samtidig som det gir muligheter for å kunne kjøre blant annet last simuleringer, instrumentet tilpasses og parametere settes opp for hver enkelt transformator.

Treetech kan levere løsninger for on-line sanntids overvåking av forskjellige parametere, som for eksempel gass og fukt, eller gjennomføringer, sammen med dette tilbys da en programvare som på en rask og enkel måte gir brukeren full oversikt over installerte komponenter på transformatorer. Programvaren tilbys enten som web basert løsning, eller integrert i bruker sitt eget kontrollsystem.