Skillebrytere, effektbrytere, driftsanordninger og jordbrytere

EB Elektro AS leverer utendørs høyspent brytere av eget design, samt igjennom samarbeidspartnere.
Leveres enten med motor eller håndbetjening, med eller uten jordbrytere.

  • Vertikale skillebryter med spenningsnivå opp til 420 kV / 4.000 A
  • Horisontale skillebryter med spenningsnivå opp til 145 kV / 3.150 A
  • Pantograf skillebryter med spenningsnivå opp til 420 kV / 3.150 A
  • Lastskillebryter med spenningsnivå opp til 245 kV / 3.000 A
  • Jordbryter med spenningsnivå opp til 420 kV
  • Distribusjonsskillebryter med spenningsnivå opp til 36 kV / 1.250 A
  • Effektbryter med spenningsnivå opp til 24 kV / 630A
  • Motor- eller håndbetjening

Skillebryter Mark 40 har vertikal brytning med to faste og en roterende isolatorsøyle per pol, den er utstyrt med høytrykks punktkontakter med sølvinnlegg. Bryterknivens unike konstruksjon befrir kontaktene for is- og korrosjonsbelegg ved inn- og utkobling. Det kan påmonteres jordbryter på en eller begge sider av bryteren.

145 – 420kV / 2.000 – 4.000 A / 50 kA (1 sek)

 

 

Skillebryter ONIII har en horisontal, modulær oppbygging. Konstruksjonen tilfredsstiller kravene for de hardeste værforhold og bygger på tidligere bryter konstruksjoner som har vist sin kvalitet gjennom mange år med vedlikeholdsfri drift. Bryteren har innkapslede høytrykks punktkontakter som beskyttes mot vær og vind. Bryterknivens manøverbevegelse gjør at is- og korrosjonsbelegg fjernes fra kontaktene. Det kan påmonteres jordbryter på en eller begge sider av bryteren.

72,5 – 145 kV / 1.600 – 3.150 A / 50 kA (1 sek)

Skillebryter ONIIIs er en kompakt skillebryter som kan påmonteres jordbryter på en, eller begge sider. Kan leveres med både porselen og kompositt isolatorer.

24 – 36 kV / 800 – 2.000 A / 40 kA (1 sek)

Skillebryter TMX med TECO-rupter vakuumkammer har vertikal brytning. TECO-Rupter vakuumbryter har industriledende yteevne med overlegne verdier sammenlignet med andre lastbryteteknologier. TECO-Rupter har lengre serviceintervaller og større bryterkapasitet, avhengig av type TECO-Rupter og spenningsnivå så kan den bryte strømmer opp til 3.000 A med effektfaktor >70%. I sammenhenger hvor det er et problem med kapasitive linje strømmer eller induktive magnetiseringsstrømmer vil TECO-Rupter kunne håndtere slike strømmer opp til 100 A med en effektfaktor på <20%.

12 – 245 kV / 600 – 3.000 A / <75 kA (1 sek)

 

Pantograf skillebryter type TPF er opprinelig en Sprecher & Schuh AG design og har vært produsert i Norge siden 1963. EB’s videreutvikling omfatter blant annet bevegelige kontaktoverganger med forsølvede kobberbussinger. De forsølvede kobberbussingene fører til mindre korrosjon og lavere overgangsmotstand.

145 – 420 kV / 1.250 – 3.150 A / <50 kA (1 sek)

 

Jordbryter G60 kan brukes frittstående, i samleskinnejording fra 145 kV og oppover, eller påmonteres skillebrytere. Den er modulær og kan brukes på de fleste høyspent skillebrytere fra EB Elektro.

72,5 – 420 kV / 50 kA (1 sek)

Jorbryter UNIII er en singel-kolonne bryter med roterende kniv i vertikalplanet. Den er designet for bruk i utendørs anlegg, kontaktene er innkapslet for å beskytte kontaktpunktene mot vær og vind.

72,5 – 145 kV / 50 kA (1 sek)

Skillebryter KBE er en kompakt sikkebryter med store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår størrelse, kan utstyres med påmontert jordbryter, overspenningsavledere og sikringsholder. Er det plassbegrensninger, eller man av andre grunner ønsker et minimalt design så bør denne skillebryteren vurderes.

12 – 36 kV / 400 – 2.000 A / <20 kA (3 sek)

Distribusjonsskillebryter MB88 er en videreutvikling av den velprøvde LB/TB og MB serien. Oppbygningen er basert på ekstrudert sjøvannsbestandig aluminium, kontaktsystemet er bygget opp rundt stangmateriale og består av to bøyler utført med fjørende spesialkobber som gir lav overgangsmotstand med vedvarende høyt kontakttrykk. Ved innkobling glir de kryssende kontaktflatene mot hverandre, noe som gir en pålitelig selvrensende kontaktflate med isbrytende egenskaper. Modulære faser gjør bryteren meget fleksibel med hensyn til maste- og faseavstand og er tilpasset alle traverser som er utført i henhold til tekniske anbefalinger for bygging av tremastlinjer 12-36 kV.

12 – 36 kV / 850 – 1.250 A / 16 kA (1 sek)

 

GVR effektbryter er en innovativ effektbryter som innfrir kravene og forventningene til funksjonalitet i «smarte nett». Effektbryteren er utviklet for det skandinaviske klimaet og leveres med VISIONr relévern som er tilpasset spolejordete distribusjonsnett og nordisk klima helt ned til -40°C. Bryteren består av en helstøpt aluminiumstank og gjennomgående bruk av helstøpte deler som bidrar til en lettere bryter, noe som er fordelaktig med tanke på transport og montasje. GVR kan monteres i alle typer stolper, kiosker og stasjoner utendørs, eller innendørs. GVR benytter en vakuumbryter som betyr at man unngår problematikken med SF6 gass. Vakuumbryteren drives av en patentert monospoleaktuator som bidrar til utløsetid på ca. 0,15 sekunder, det at bryteren er så kjapp gjør at den er spesielt godt egnet for bruk på lange radialer hvor man ønsker flere effektbrytere for å kunne seksjonere nettet og opprettholde selektivitet.

12 – 24 kV / 630 A / 12,5 kA (1 sek)