Skillebrytere, driftsanordninger og jordbrytere

EB Elektro AS leverer innendørs høyspent skillebrytere i samarbeid med IVEP a.s fra Brno i Tsjekkia. Leveres enten med motor eller håndbetjening, med eller uten jordbrytere.

  • Skillebryter med spenningsnivå opp til 72,5 kV / 8.000 A
  • Høystrømsbryter med spenningsnivå opp til 12 kV / 160.000 A
  • Generatorbryter med spenningsnivå opp til 36 kV / 12.000 A (tidsbegrenset overlast 16.000 A)
  • Lastbryter med spenningsnivå opp til 25 kV / 2.000 A
  • Jordbryter med spenningsnivå opp til 72,5 kV
  • Motor- eller håndbetjening
  • Bryterne er veldig modifiserbare, ta kontakt om dere har en utfordring vi kan hjelpe med!

 

Skillebryter Høyspent QAKSkillebryter QAK er en kompakt bryter med store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter og bidrar til et enda mer kompakt design. Kan påmonteres jordbryter.

1 – 72,5 kV / 100 – 8.000 A / 16 – 120 kA (3 sek)

 

 

 

Indoor disconnectors QAK HD innendørs skillebryterSkillebryter QAK HD, hvor HD står for «Heavy duty» er ment å brukes der kravene til strømbelastning er ekstremt høye, for eksempel i smelteverk og elektrolyseanlegg. Bryteren er basert på et modulært system og kan på den måten bygges opp for å takle ønsket belastning.

 

0,01 – 12 kV / 8.000 – 160.000 A / 63 – 160 kA (3 sek)

 

 

Generatorbryter QAS er en kompakt bryter designet for bruk i generator kretser, utviklet for å takle høye strømmer og ekstreme kortslutningsstrømmer.

12 – 36 kV / <12.000 A (tidsbegrenset overlast opp til
16.000 A) / 150 – 190 kA (3 sek)

 

 

 

Skillebrytere innendørs høyspentChange-over bryter PQAK brukes for å svitsje om kretser
og kan leveres etter kundes ønske hva angår svitsjearrangement.
Bryteren kan også utstyres med integrert
jordbryter.

1 – 52 kV / 100 – 4.000 A / <80 kA

 

 

QDS SwitchLast skillebryter QDS kan bryte last strømmer opp til 630 A avhengig av situasjonsbeskrivelse. Bryteren har store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter og bidrar til et enda mer kompakt design. Bryteren kan påmonteres sikringsholder og jordbryter.

1 – 25 kV /100 – 2.000 A / 16 – 40 kA (3 sek)

 

 

Earthing switches QZ Ivep jordbrytereJordbryter QZ er en kompakt jordbryter med store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår
fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter og bidrar til et enda mer kompakt design.

1 – 72,5 kV / 16 – 120 kA (3 sek)

 

 

 

QZR jordbryter earthing switchJordbryter QZR er designet for å kunne legge inn mot store kortslutninger, dette oppnås ved fjærbelastede kontakter som skaper momentan innleggelse av jordbryteren.

1 – 25 kV / 16 – 100 kA (3 sek)