Banemateriell

Banemateriell er en naturlig del av produktspekteret til EB Elektro. EB Elektro har i dag rammeavtaler med Bane NOR. Vi leverer et bredt sortiment av hovedkomponenter til jernbane og andre banetyper.

 

Stort utvalg materiell til jernbane

I produktspekteret inngår blant annet brytere, isolatorer, seksjonsisolatorer, stålmateriell til alt fra kjøreledningsstoler til braketter, og selve kjøreledningssystemet (KL).

 

Systemleverandør bane

Gjennom årene har EB Elektro stadfestet solid kompetanse innenfor bane / jernbane. Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere og kan innta rollen som systemleverandør for hele strekninger.