Banemateriell

Banemateriell er en naturlig del av produktspekteret til EB Elektro. EB Elektro har i dag rammeavtaler med Bane NOR. Vi leverer et bredt sortiment av hovedkomponenter til jernbane og andre banetyper.

 

Stort utvalg materiell til jernbane

I produktspekteret inngår blant annet brytere, isolatorer, seksjonsisolatorer, stålmateriell til alt fra kjøreledningsstoler til braketter, og selve kjøreledningssystemet (KL).

 

Systemleverandør bane

Gjennom årene har EB Elektro stadfestet solid kompetanse innenfor bane / jernbane. Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere og kan innta rollen som systemleverandør for hele strekninger.

Kontaktledning og strømskinner for jernbane, trikk- og t-bane

EB Elektro AS leverer kontaktledningsmateriell i samarbeid med Galland SAS fra Frankrike og Rail Power Systems GmbH fra Tyskland. Galland har over 70 års erfaring fra markedet og leverer for oss hovedsakelig utstyr til trikk. Rail Power Systems har sitt utspring ifra Balfour Beatty og kan spore sine røtter tilbake til 1930 tallet, de leverer hovedsakelig for oss utstyr til t-bane og jernbane.

  • Utstyr til trikk
  • Utstyr til T-bane
  • Utstyr til Jernbane
  • Service og vedlikeholds depot

For trikk kan vi i samarbeid med Galland SAS og andre underleverandører levere komplett utstyr fra fundamentet og opp. Master og åk, samt komplette utliggere og avspenningsanordninger, nødvendige forankringer, innfestinger og oppheng, samt tråd og line for alle formål. Videre kan også isolatorer, seksjonsisolatorer og bryterutstyr nevnes.

For T-bane kan vi i samarbeid med Rail Power Systems GmbH levere strømskinner (Third rail) med nødvendig tilbehør.

For jernbane kan vi i samarbeid med Rail Power Systems GmbH og andre underleverandører levere komplett utstyr fra fundamentet og opp. Master og åk, samt komplette utliggere og avspenningsanordninger, nødvendige forankringer, innfestinger og oppheng, samt tråd og line for alle formål. Videre kan også isolatorer, seksjonsisolatorer og bryterutstyr nevnes.

Service og vedlikeholds depot løsninger for jernbane, trikk og sporvei leveres i samarbeid med Rail Power Systems GmbH.

Innhold kommer 

Innhold kommer

Isolatorer til distribusjonsnett, regional- og sentralnett og jernbane

EB Elektro AS leverer ett bredt spekter av isolatorer i porselen, glass og kompositt i samarbeid med flere produsenter.

  • Oppheng- og støtteisolatorer til distribusjonsnett 12-36kV
  • Oppheng- og støtteisolatorer til regional og sentralnett 52-420kV
  • Utligger- og plattformisolatorer til trikk og jernbane 0,6-36kV

 

Støtteisolatorer i kompositt benyttes hovedsakelig i stasjonsanlegg i distribusjonsnett, transmisjonsnett (regionalnett og sentralnett), jernbane, trikk og T-bane. Isolatorene kan leveres i alle spenningsnivåer fra 0,6 til 420kV med de fleste belastningsverdier. Kompositt Isolatorene kan leveres med alle typer topp-, og bunnflenser. Standardisert farge er grå, men kan produseres i andre farger. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 0,6kV – 420kV

Støtteisolatorer i porselen benyttes hovedsakelig i stasjonsanlegg i distribusjonsnett, transmisjonsnett (regionalnett og sentralnett), jernbane, trikk og T-bane. Isolatorene kan leveres i alle spenningsnivåer fra 12 til 420kV med de fleste belastningsverdier. Porselensisolatorene kan leveres med alle typer topp-, og bunnflenser. Standardiserte farger er grå og brun. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 12kV – 420kV

Opphengs isolator produsert i kompositt benyttes hovedsakelig i oppheng av linjer både i distribusjons og transmisjonsnettet. (regionalnett og sentralnett). Det kan også benyttes på utendørs stasjonsanlegg. Isolatorene kan produseres etter de fleste belastningsverdier og elektriske spesifikasjoner som behøves. Sammen med opphengs materiell kan isolatorene leveres i alle slags konfigurasjoner. Isolatorene kan leveres med de fleste topp og bunnflenser. Standard farge er grå. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 12kV – 420kV

Opphengs isolator produsert i glass benyttes hovedsakelig i kjeder for oppheng av line. Glassisolatorene leveres enkeltvis og settes sammen korrekt antall skåler for å håndtere spenningen som er på linjen isolatorene benyttes.
Glassisolatorene kan leveres med forskjellige mekaniske styrker fra 40kN til 400kN. Spenningsnivået møtes ved forskjellig antall skåler. Glassisolatorene kan også leveres med ett ytre silikonlag som gjør isolatorene mer holdbare i forurensede miljøer. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 12kV – 420kV

Utliggerisolatorer for Jernbane i kompositt benyttes i all hovedsak på bane. Isolatorene leveres i forskjellige utforminger om det skal være rør/rør, rør/øye eller øye/øye. Isolatorene er produsert slik at de kan monteres på rør i forskjellige dimensjoner fra Ø42 til Ø70. Standard farge på isolatorene er grå og isolatorene produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 17,5kV – 36kV

Støtteisolator for jernbane i kompositt benyttes hovedsakelig på stasjonsanlegg eller på linjene til jernbanen. Isolatorene kan leveres i alle spenningsnivåer fra 0,6 til 52kV med de fleste belastningsverdier. Kompositt Isolatorene kan leveres med alle typer topp-, og bunnflenser. Standardisert farge er grå, men kan produseres i andre farger. Produseres iht gjeldende IEC normer.

Spenningsnivå 0,6kV – 52kV

 

Seksjonsisolatorer med tilbehør

EB Elektro AS leverer seksjonsisolatorer i samarbeid med Galland SAS fra Frankrike, de har mer enn 70 års erfaring i fra trikk, t-bane og jernbane. Galland SAS sin målsetning er å levere produkter med høy grad av innovasjon, og med høy kvalitet og derav lang levetid.

  • Seksjonsisolatorer for trikk med spenningsnivå opptil 750 VDC / <160 kmh
  • Seksjonsisolatorer for jernbane med spenningsnivå opptil 25 kVAC / <200 kmh

Seksjonsisolatorer for trikk leveres primært i to forskjellige typer avhengig av om det er en eller to kontakttråder. Produseres etter EN 50119 – EN 50124, kompatibel med kontakttråd typer ihht. EN 50149 (BC 107, 120 og 150. Andre typer på forespørsel). Kan leveres med en eller to dempere, eventuelt reduserte dempere, med eller uten rotasjon på dempere og med isolator for bæreline.

<750 VDC / <160 kmh / 32mm luft gap / 225mm krypstrøm / <26 kN

 

Seksjonsisolatorer for jernbane leveres i mange forskjellige utgaver avhengig av krav til antall kontakttråder, hastighet, luft gap, krypstrøm og arbeidslast. Produseres etter EN 50119 – EN 50124, kompatibel med kontakttråd typer ihht. EN 50149 (BC 107, 120 og 150. Andre typer på forespørsel). Kan leveres med en eller to dempere, eventuelt reduserte dempere og med isolator for bæreline.

<25 kVAC / <200 kmh / <330mm luftgap / <1600mm krypstrøm / <31,5 kN

 

I tillegg til selve seksjonsisolatorene kan vi levere hydraulisk pumpe og spesialtilpasset installasjonsutstyr for seksjonsisolatorene som forenkler installasjonen, samt sikrer at ferdig installert produkt er riktig installert.